SchoolSoft Sätt ditt barn i kö

Vittra Lidingö

Elevhälsa

Elevhälsan ska finnas som stöd för eleverna att nå utbildningens mål och underlätta för eleverna att lära och utvecklas. I alla skolor finns en elevhälsa. Elevhälsan består av rektor, specialpedagog, skolkurator, skolsköterska, skolläkare och skolpsykolog.

Elevhälsan arbetar tillsammans med lärarna och annan personal i skolan med att skapa miljöer som gör det lättare för eleverna att lära, utvecklas och ha en bra hälsa. Elevhälsan på skolan arbetar framförallt hälsofrämjande och förebyggande med alla elevers hälsa.

Adress till den medicinska kompetensen:

Skolsköterskan
Vittra Lidingö
Vesslevägen 3
181 45 Lidingö

Medarbetare i skolans elevhälsa:

Skolsköterska: Helena Amoghli, telefon: 08-636 28 83 eller mejl helena.amoghli@vittra.se
Finns på skolan på måndagar och fredagar.
Skolläkare: Nina Englyst, kontaktas genom skolsköterskan.
Skolkurator: Louise Holmgren, telefon: 072-247 98 73 eller mejl louise.holmgren@vittra.se
Specialpedagog: Anna-Klara Blanchart, kontaktas via skolans telefon 08-636 28 70 eller mejl anna-klara.blanchart@vittra.se

Speciallärare: Louise Bourn, kontaktas via skolans telefon 08-636 28 70 eller mejl louise.bourn@vittra.se

Skolpsykolog: Anna Bergström, kontaktas via skolsköterskan eller den centrala elevhälsan.

Hittade du inte vad du letade efter?