Välkomna till läsåret 2021/2022


Nu är det äntligen dags att starta ett nytt läsår. Vi önskar alla barn och elever varmt välkomna till läsåret 2021/2022.

Under en tid har vi i skolledningen tillsammans med Vittras ledningsgrupp sett ett behov av att ytterligare definiera och tydliggöra Vittra Lidingös internationella profil, som historiskt sett delvis varierat innehållsmässigt mellan förskolan och skolan samt mellan skolans olika stadier.

Under sommaren har vi tillsammans arbetat med hur vi ska kunna konkretisera och förtydliga den internationella profilen för barn och elever i förskolan, grundskolan och på fritids. Nu har vi landat i det arbetet och vill därför gärna berätta för er hur vi tänker. Den internationella profilen kommer att se lite annorlunda ut i förskolan, grundskolan och fritids.

Den mest konkreta förändringen är att eleverna i årskurs 1-9 kommer att få förstärkt undervisning i engelska med två timmar i veckan. I övrigt kommer vi att integrera det internationella perspektivet i den ordinarie undervisningen genom exempel som ni kan se nedan. 

Vi har också förstärkt vår organisation för att kunna genomföra detta på ett bra sätt. Om två veckor börjar Sara Sundsten som är en erfaren lärare i engelska med många yrkesår på internationella skolor i Europa. Sara kommer att arbeta med att stärka vår internationella profil.

Här är några exempel på hur det internationella perspektivet kommer att integreras i undervisningen:

  • Samlingar med  internationella teman.
  • Genom kvartersmålen etablerar vi internationella samarbeten med skolor, organisationer och företag med fokus på erfarenhetsutbyte och globala kontakter. Till exempel UNICEF, SOS barnbyar och Eco Schools. Vi kommer att arbeta i ämnesövergripande projekt kopplade till FN:s globala mål.
  • I skolans redaktion kommer att ha inspelning och sändning av poddar på engelska där vi diskuterar meningsfulla samhällsfrågor samt roliga och aktuella ämnen.
  • Träning och utbildning i kommunikation på engelska genom uppgifter kopplade till retorik, resonemang, argumentation och presentation.
  • Bildstöd, litteratur och nyckelbegrepp på svenska och engelska.


Varmt välkomna till ett nytt och spännande läsår hos oss på Vittra Lidingö.


Kicki Blomberg, rektor Vittra Lidingö