Internationell profil på Vittra Lidingö

På Vittra Lidingö förstår vi vikten av att barn lär sig engelska i ung ålder och att de får använda sig av det engelska språket regelbundet.

Hos oss får barnen en bra ingång i det engelska språket genom en tvåspråkig förskola. Här integreras både svenska och engelska i kommunikationen mad barnen som får en bra grund för språkinlärning. Under grundskolan får de därefter bygga på sina kunskaper i engelska dagligen under hela skolgången. Läs mer om hur våra barn och elever får använda sig av det engelska språket längre ner på denna sida.

Varför är det viktigt att lära sig engelska?

Målet med satsningen på den internationella profilen är att ditt barn lättare ska kunna kommunicera i och efter skolan, både inom privat- och yrkeslivet. Att kunna röra sig fritt i det globala språket kan komma att öppna fler jobbmöjligheter samt förenklar resande och förståelse för olika kulturer. Forskning har visat att barn som växer upp med flerspråkighet har lättare att lära sig ännu fler språk, är mer kreativa och bättre på problemlösning.

Vår internationella profil

 • Undervisning

  Förskolan är tvåspråkig med både svenska och engelska. Ämnena slöjd och bild undervisas delvis på engelska. Eleverna erbjuds två extra timmar i engelska per vecka.

 • Kodning

  Eleverna i låg- och mellanstadiet samt på fritids erbjuds introduktion till programmering och digitalt skapande där det engelska språket står i fokus.

 • Samlingar

  I samtliga årskurser har vi tre samlingar i veckan med internationellt tema. Samlingarna kan innehålla ramsor, sångstunder, språkpåsar och traditioner utifrån det mångkulturella perspektivet.

 • Redaktionen

  Eleverna får göra inspelningar och sändningar av poddar på engelska. Vi diskuterar meningsfulla samhällsfrågor samt olika roliga och aktuella ämnen.

 • Express yourself

  Våra elever får regelbunden träning och utbildning i kommunikation på engelska genom uppgifter kopplade till retorik, resonemang, argumentation och presentation.

 • Kvartersmålen

  Vi samarbetar med internationella skolor, organisationer och företag vilket ger eleverna erfarenhetsutbyte och globala kontakter. Vi arbetar i ämnesövergripande projekt kopplade till FN:s globala mål.