Internationella utbyten för elever och lärare på Vittra Lidingö

Vittras grundskola på Lidingö kommer under nästa läsår att arrangera internationella utbyten inom Europa för elever och lärare. Utbytena ska ske med värdskolor i Spanien, Frankrike och Italien.

– Det kommer bli jobbskuggning för våra lärare och eleverna i årskurs nio kommer få möjlighet att besöka en värdskola i Spanien under vårterminen, säger Kicki Blomberg som är rektor för Vittra Lidingö.

Skolan på Lidingö har redan en internationell profil med utökad timplan i engelska. Utbytet som sker inom ramen för EU och Erasmus+  syftar bland annat till att fördjupa kunskaper hos den pedagogiska personalen mot en tydligare internationalisering. 

Redan i höst ska de första lärarna resa till Spanien för jobbskuggning. Nästa vår blir det även jobbskuggning för lärare i Italien och Frankrike och en skolresa till Spanien för eleverna i årskurs nio. 

– Det här är en fantastisk möjlighet för hela skolan att utvecklas och få erfarenheter från skolor runt om i Europa. På sikt hoppas vi kunna utöka vårt internationella program genom Erasmus + så att resorna blir en årlig tradition för flera på skolan, säger Kicki Blomberg.