SchoolSoft Sätt ditt barn i kö English

Vittra Lidingö

Kompetensutveckling

Kompetensutveckling via Utbildningswebben

AcadeMedia Academy är koncernens verksamhet för gemensam utbildning och kompetensutveckling. Här samlar och delar vi kunskap, erfarenhet och kompetens både inifrån och utanför koncernen. På Academys utbildningswebb för kompetensutveckling hittar du utbildningar och inspiration för att fördjupa dina kunskaper och bredda din kompetens. Vi vill öka möjligheterna till mer flexibelt och kollegialt lärande i organisationen samt öka förutsättningarna att nå ut med, och för dig som medarbetare att delta i, kompetensutvecklande aktiviteter.

Plattformen riktar sig till dig som chef, ditt team och/eller grupper av medarbetare från olika verksamheter. Webbaserat material ligger sida vid sida med insatser där vi också möts och delar erfarenheter i olika forum. I portalen kan du se din egen utbildningsprofil, vilka utvecklingsinsatser som kan möta dina behov och intressen samt få inspiration till kompetensutveckling och karriär.

Distansutbildning för outbildade barnskötare

I samarbete med Hermods har AcadeMedias förskolor tagit fram en utbildning som ska göra outbildade barnskötare behöriga på bara sex månader. Utbildningen är på distans och inför starten i augusti 2017.

Vi vill erbjuda outbildade barnskötare på alla våra förskolor möjligheten att bli behöriga. Det är bra både för våra verksamheters kvalitet och för individen. Distansutbildningen kommer att innehålla både teoretiska och praktiska uppgifter där grunden utgörs av ett flertal webbinarier. Det enda förkunskapskravet är att deltagarna ska ha arbetslivserfarenhet som gör att de kan koppla de teoretiska delarna av utbildningen till vardagsnära praktik. Tanken är att utbildningen ska kännas som en integrerad del av ditt arbete, inte bara som något som ligger utanför. Den kommer även att innehålla många praktiska moment, som exempelvis hur man håller i en genomtänkt samling tillsammans med barnen.

Det är Hermods, som också ingår i AcadeMedia, som håller i utbildningen. Deltagarna kommer att möta legitimerade lärare som jobbar utifrån Skolverkets krav på betygsättning. Om behovet finns kommer deltagarna kunna välja att gå utbildningen antingen dag- eller kvällstid.

Utbildningen är endast för medarbetare på förskolor som ingår i AcadeMedia.

Hittade du inte vad du letade efter?