SchoolSoft Sätt ditt barn i kö English

Vittra Lidingö

Arbeta i fritidsverksamheten

Hur arbetar man med kunskap och nyfikenhet i fritids?

Genom nära vardagliga samtal med eleverna så snappar vi upp vad eleverna är intresserade av och kan koppla vidare på det i de planerade fritidsaktiviteterna. Många gånger sätter de äldre eleverna igång saker som de mindre blir nyfikna på och det sprider sig till resten av gruppen. Då sker ett lärande elever till elever och mellan pedagoger och elever.

Genom att koppla ihop våra teman på fritidshemmet med casen i skolan skapar vi en röd tråd mellan skola till fritids. Temat innebär då ett mer lekfullt och frivilligt skapande. Tre dagar i veckan har vi även skolpersonal som jobbar hos oss på fritids. Det är också viktigt att vi har samma ordningsregler och goda kultur.

Vad är det bästa med att arbeta inom Vittra?

Det bästa med Vittra är den röda tråden från förskolan till 9:an. Alla känner alla, det skapar en trygghet för både eleverna och pedagogerna. Jag tycker det är härligt att man som pedagog får möjlighet att vara en del av barnens första dag på förskolan till den dagen de lämnar högstadiet.

 

Hittade du inte vad du letade efter?