SchoolSoft Sätt ditt barn i kö English

Vittra Lidingö

Arbeta i förskolan

Karolin Erikson, försteförskollärare på Vittra Frösunda

Karoline
Karolin Erikson, föresteförskolärare, Frösunda

Varför har du valt att arbeta i förskola?

Att arbeta inom förskolans värld är fantastiskt, varierande, stimulerande och utmanade. Jag får uppleva nya spännande utmaningar tillsammans med barnen varje dag och jag har en viktig uppgift att bidra till trygga, nyfikna och glada barn.

Efter gymnasiet började jag vikariera på en förskola. Jag kände snabbt att det var ett arbete jag tyckte om och ville lära mig mer om. Det jag fastnade för var barnens nyfikenhet på världen, hur minsta lilla sak kunde bli ett projekt som lockade barnens intresse under en lång tid. Hur olika arbetssätt kunde vävas samman och hur barnen utvecklades både inom olika kunskapsområden men också som personer. Jag kände att det här vill jag vara med och bidra till så jag sökte in till lärarhögskolan och gick utbildningen till förskollärare/ lärare mot yngre åldrar.

Vad är Vittra för dig?

Vittra för mig är utveckling, möjligheter, gemenskap, engagemang och nytänkande. Jag känner mig stolt när jag berättar att jag arbetar inom Vittra. För mig är Vittra ett företag som ser till varje individ, till mig som pedagog och till eleverna och barnen. De uppmuntrar till utveckling och eget lärande och tar vara på individens styrkor och utvecklar dem. Jag upplever att jag som pedagog har stora möjligheter att utvecklas inom Vittra, för att bli den bästa pedagogen jag kan vara.

Vad är det bästa med att arbeta i Vittra?

Jag som tidigare arbetat både på en privat liten förskola och kommunalt för en stor organisation har sett hur de olika organisationerna är uppbyggda och vad de kan erbjuda pedagoger och elever/ barn. Utifrån dessa erfarenheter ser jag många fördelar med Vittra. De främsta är att jag som pedagog har stora möjligheter att växa och utvecklas. Både genom olika kompetensutvecklingar och genom det kollegiala lärandet som finns inom Vittra. Det finns många förskolor inom koncernen som man kan ha samarbete och utbyte med. Vi arbetar t.ex. med s.k. partnerskolor där vi fokuserar just på kollegialt lärande. Vi besöker varandras enheter där vi observerar, utvärderar och ger positiv och konstruktiv kritik för att sporra och göra varandra bättre. Man är aldrig ensam i Vittra.

Hittade du inte vad du letade efter?