×
 

Hoppa till innehållet

Vittrasamlingar

Vittrasamlingar genomförs flera gånger i veckan, då träffas ansvarspedagogen och ansvarsbarnen/eleverna tillsammans. Syftet med samlingarna är att skapa förutsättningar för nära relationer, medvetet lärande och en modig kultur.

Samlingarna stödjer arbetet med vår pedagogiska riktning och med den individuella utvecklingsplanen. De ägnas till exempel åt samtal och övningar kopplade till värdegrundsfrågor, demokratifrågor, hur vi är tillsammans osv. Samlingstiden används också för att fördjupa arbetet med planering, reflektion och utvärdering i våra Vittraböcker.

I grundskolan har vi till och med en utökad timplan för att möjliggöra samlingstiden, så viktigt är detta möte för oss. Rektor beslutar om hur samlingstiden ska fördelas på den egna skolan.

Så jobbar vi med Vittrasamlingar i skolan

  • Relationer och kultur

    Vittrasamlingarna skapar förutsättningar för nära relationer och modig kultur.
  • Värdegrundsarbete

    Genom Vittrasamlingarna arbetar vi med värdegrund- och demokratifrågor.
  • Timplan

    Inom Vittra har vi en utökad timplan för att möjliggöra tid för Vittrasamlingarna.

Vill du läsa om våra andra verktyg?

Med hjälp av våra pedagogiska verktyg skapar vi en tydlig struktur, en modig kultur och ett medvetet lärande.