×
 

Om oss på Vittra Landborgen

Hos oss går elever från förskoleklass upp till årskurs 9

Vittra Landborgen är en samhällsengagerad skola, och det är inte bara något vi lär ut i undervisningen utan praktiskt låter eleverna arbeta med. I vårt casearbete får våra elever samarbeta med en partnerskola i Kenya. Dessutom jobbar eleverna utifrån FN:s 17 globala mål i olika projekt tillsammans med aktörer i kommunen. Till exempel har vi samarbetat med ålderdomshem och haft utställningar på bibliotek och kulturhus.

Vi får ofta höra att vi är en familjär skola där eleverna vågar vara sig själva. Det har vi våra samarbeten mellan olika klasser, yngre och äldre elever, att tacka för. För oss är det nyckeln till ett medvetet lärande – att varje elev får lära om sig själv och sina förmågor för att på så sätt kunna förstå och påverka samhället.

Vittra Landborgen ligger i en vacker skolbyggnad med ljusa, fina lokalar i centrala Helsingborg.

Vittra är en idé- och värderingsstyrd organisation. Det betyder att alla medarbetare jobbar mot samma pedagogiska mål – ett medvetet lärande där vi kan göra skillnad för våra barn och elever.

Här växer människor och kunskap

Glad elev sitter vid sin skolbänk i klassrummet på Vittra och gör skolarbete

Vittraförmågorna

Vittraförmågorna är sex olika förmågor för att lära och utvecklas, så att ditt barn både blir medveten om sig själv och sin omvärld. De Vittraförmågor vi alltid jobbar utifrån är tilltro, ansvar, uthållighet, kreativitet, planera & utvärdera och samarbete.
Elever och lärare tittar på jordglob

Kvartersmålen

På Vittra arbetar vi med projekt kopplade till FN:s globala mål för hållbar utveckling. Detta gör vi tillsammans med lokala organisationer för att förbättra samhället omkring oss. Vi engagerar våra barn, elever samt personal och tillsammans gör vi skillnad.
Elev står i mitten av en cirkel av klasskompisar och pedagog och presenterar vad hon har ritat

Vittraboken

I Vittraboken får ditt barn reflektera över sin lärprocess och får en medvetenhet kring sin utveckling. Våra elever använder även Vittraboken för att planera och utvärdera sitt skolarbete för att få struktur i sin vardag och lära sig att ta ansvar för sitt lärande.

Gör ett digitalt besök hos oss

Välkommen in på en rundtur i våra fina lokaler.