SchoolSoft Sätt ditt barn i kö

Vittra Landborgen

Rutiner och blanketter

Sjukfrånvaro

Enklast anmäler du sjukfrånvaro på SchoolSoft men du kan även ringa. Till seniorlaget (åk 5-9) ringer ni 072-702 42 58 och till miniolaget (åk F-4) ringer ni 070-202 89 34. Det går även bra att skicka sms. Tänk på att göra en ny sjukanmälan för varje dag ditt barn är hemma.

Närvarorapportering

Personalen närvarorapporterar varje pass i SchoolSoft. Skolan är skyldig att meddela vårdnadshavare om eleven uteblir från skoltid, något SchoolSoft har en automatisk funktion för. Det innebär att du som förälder alltid blir meddelad om eleven har ”sen ankomst” eller är ”frånvarande” från passet och sjukanmälan inte är gjord eller eleven inte fått beviljad ledighet. För elever i åk 6-9 finns den olovliga frånvaron med på elevens betyg vid terminsslut.

Ledighet från skolan

Om en elev behöver vara ledig från skolan utöver loven och övriga lediga dagar ska ansökan lämnas till ansvarspedagogen i god tid innan ledigheten. Tiden i skolan är obligatorisk för åk F-9. Därför beviljas ledigheter endast i särskilda fall. Alla planerade ledigheter som innebär att eleven är borta mer än tre dagar från skolan på ett läsår beslutas av rektor. Ansökan om ledighet hittar ni på SchoolSoft.

Ledighet från fritidshemmet

Inför varje lov behöver du som förälder göra en anmälan om vilka dagar ditt barn kommer att närvara på fritidsverksamheten. Anmälan till loven ska göras senast två veckor innan de infaller. För sommarlovet ska anmälan ske ca 6 veckor innan ditt barn ska vara ledig. Detta för att vi ska kunna planera verksamheten för de barn som ska vara här. Vi påminner om detta i god tid innan lovet i det veckobrev som ansvarspedagogen skickar ut. Ditt barns sommarledighet lägger ni in i Mina tider på SchoolSoft.

Besök på skolan

Då skolans lokaler och område inte är allmän plats får inte andra elever eller vuxna finnas på skolans område utan tillåtelse. Vid ett eventuellt elevbesök ska detta anmälas till rektor och en besöksbricka ska bäras. Det är viktigt att alla besökare är registrerade utifall en utrymning av skolan skulle behövas.

Hittade du inte vad du letade efter?