×
 

Ställ ditt barn i kö

Kul att du är intresserad av Vittra Landborgen! Din köplats räknas från det datum vi tar emot din ansökan, så börja samla ködagar redan nu. Köanmälan är kostnadsfri och ej bindande.
Två elever kramar ett träd
Lärare hjälper en elev med skolarbete runt ett bord med fler elever i ett klassrum på Vittra

Hur går antagningsprocessen till?

För att säkerställa att alla barn och elever behandlas lika har vi tagit fram riktlinjer för köhanteringen och själva antagningen till våra för- och grundskolor. Mer om urvalsgrunderna organisatoriskt samband, syskonförtur och anmälningsdatum och om själva antagningsprocessen kan du läsa här.