Innovatitvt lärande på Vittra Landborgen

Förhindra en kärnvapenkatastrof och rädda staden! Vittras Escape Room är en nyskapande problemlösningsövning i spännande Escape Room-format, där du och din grupp måste samarbeta och tänka utanför boxen för att hitta lösningar. Kommer ni hinna rädda staden innan tiden rinner ut?

I år är Vittra Landborgen med på H22 City Expo – en internationell stadsmässa i Helsingborg. Vi tror på innovativt lärande – därför ställer vi ut med ett Escape room.

På Vittras Escape Room får skolelever, familjer och andra grupper en annorlunda upplevelse när de blir inlåsta i kärnkraftverket ”Barsehamn”. Med hjälp av tankeförmåga, lagarbete och problemlösning är det upp till gruppen att med hjälp av alla sinnen förhindra en katastrof och ta sig ut i tid.

Vittra har utvecklat ett problem- och verklighetsbaserat lärande som verkar för samhällsengagemang, i form av det populära Escape Room-formatet som erbjuds till bland annat skolelever. Under en viss tid ska eleverna lösa olika interaktiva och analoga uppgifter för att ta sig ut ur rummet. Förutom att uppgifterna är kopplade till läroplanen är det ett utmärkt tillfälle att träna på att samarbeta i enlighet med skolans värdegrundsuppdrag.

Genom Vittras Escape Rooms får du som besökare uppleva ett nytt sätt för lärande och undervisning som kan innehålla annat än enbart läsning ur läromedel och examination via prov.

Vid intresse från skolor eller klasser, maila till emelie.olsson@vittra.se för bokning.