Hydroponisk odling på Vittra Landborgen

Vittra Landborgen har under våren 2022 arbetat tillsammans med NTI Vetenskapsgymnasiet i ett projekt om hydroponisk odling – vilket innebär att man odlar utan jord och tillför näring i vattnet.

Vår planet är idag hem till ca. 8 miljarder människor och vi alla behöver mat. 75% av planetens yta består av vatten och endast  3% är odlingsbar mark. Behöver vi flytta till en annan planet för att kunna producera mat för jordens befolkning i framtiden eller kan vi med green tech odla mer effektivt? Hur kan vi få grönare städer, mer närproducerad mat, minska koldioxidutsläppen och andas in en bättre luft? Med hydroponisk odling kan man odla mer platseffektivt och det går att bedriva mitt i städer – till och med på väggar och tak.

Våra elever har bland annat fått lära sig hur man kan styra vatten- och näringstillförsel genom att programmera olika sensorer.

I maj och juni ställer vi ut på H22 City Expo – där berättar vi mer om vårt projekt.