×
 

Vittraförmågorna

Alla barn och elever ska få uppleva glädjen av att lära sig mycket i förskolan och skolan. Men det räcker inte med att bara lära sig nya saker – den personliga utvecklingen är minst lika viktig. Därför jobbar vi med något vi kallar för Vittraförmågorna, med fokus på att stärka både barnens personliga utveckling, samt ge dem strategier för att lära. Detta är en viktig del för att barnen ska bli medvetna om sig själva och sin omvärld.

Vittraförmågorna utgör en viktig del i den individuella utvecklingen. Vi jobbar olika med detta beroende på ålder och varje barns förutsättningar. Vittraförmågorna är också givna områden att bearbeta och tillsammans träna på under Vittrasamlingar.

Elever i förskoleklass på Vittra sitter i klassrummet ihop med en lärare och lyssnar på en klasskamrat som berättar om något.

Det här är Vittraförmågorna

Kreativitet

Det kan innebära att tänka nytt, undersöka nya lösningar, använda sina kunskaper i nya sammanhang, anpassa sig till olika situationer, ha ett flexibelt tankesätt.

Ansvar

Det kan innebära att ta ansvar för sina egna handlingar och sitt arbete, tänka kritiskt och kunna förstå konsekvenser, ta ansvar för vår gemensamma omgivning och miljö.

Tilltro

Det kan innebära att känna till sig själv och sin egen förmåga, lita på att man kan nå ett särskilt mål, ha en god självbild.

Samarbete

Det kan innebära att förstå och respektera andras behov och perspektiv, vilja handla med andras bästa för ögonen, bygga relationer, vara nyfiken på olikheter, kommunicera så andra förstår.

Planera och utvärdera

Det kan innebära att skapa struktur i vardagen, reflektera över och leda dig själv i sitt lärande, ställa om och tänka nytt utifrån lärdomar.

Uthållighet

Det kan innebära att hålla fokus, avsluta det som påbörjats, inte ge upp, arbeta metodiskt för att nå mina mål.