×
 

Vittra Lambohovs förskola i Linköping

Vittra Lambohovs förskola består av två avdelningar med totalt tre grupper. På Tomtarna går de yngsta barnen som är 1-3 år och på Trollen går de äldre barnen som är 3-5 år. Totalt har vi ca 50 barn på förskolan. Under dagarna delar vi upp oss i mindre grupper i våra lärmiljöer och varje grupp är ute minst en gång varje dag. 5-åringarna som går Trollen har en 5-årsgrupp som de jobbar i på förmiddagen och har ett nära samarbete med förskoleklassen inför skolstart.

Hos oss startar vi dagen med en Vittrasamling och fruktstund där dagens innehåll presenteras med bildstöd. Barnen äter både lunch och mellanmål gruppvis; Tomtar, Troll och 5-årsgruppen, i egna matsalar. Maten tillagas på plats och det serveras en huvudrätt, vegetarisk rätt samt specialkost till de som behöver. I samband med lunchen erbjuds vila för alla barn. De yngre brukar sova och vårdnadshavare får välja om barnet ska sova på madrass inomhus eller i vagn utomhus.

Bilder från förskolan

Vittra Lambohovs förskolelokaler
Vittra Lambohovs förskolelokaler
Vittra Lambohovs förskolelokaler
Vittra Lambohovs förskolelokaler

Fördelarna med Vittras förskola

Elev leker med plusplus och ler

Vittraförmågorna

Vittraförmågorna är sex olika förmågor för att lära och utvecklas, så att ditt barn både blir medveten om sig själv och sin omvärld. Vi jobbar med tilltro, ansvar, uthållighet, kreativitet, planera, utvärdera och samarbete.

Vittraboken

I Vittraboken får ditt barn hjälp att få syn på sitt eget lärande – ditt barn skapar innehållet tillsammans med en pedagog. En del handlar om vad barnet är intresserad av, en del om Vittraförmågorna och den tredje om omvärlden.

Vittrasamling

Vittrasamlingar bidrar till gruppsammanhållning, trygghet och också en inre ordning i barnens lärande. Samlingen bygger relationer mellan barnen, ger tid för reflektioner och bidrar med struktur och klarhet i vad som händer under dagen.

Vittras pedagogik

Medvetet lärande

Vi ökar medvetenheten hos våra barn och elever. Medvetenheten om vilka de är som personer. Medvetenheten kring deras egna inlärning och utveckling. Samt medvetenheten om deras medmänniskor och vad som händer i samhället omkring dem.

Modig kultur

Vi tror på att mod är nyckeln till att lära – modet att fråga, lyssna, förstå och göra. Därför arbetar vi aktivt med att skapa en modig kultur där nyfikenhet och utforskande uppmuntras. Där alla har rätt till en åsikt och lär sig att uttrycka den. En förutsättning för barnens och elevernas mod är att de också känner tillit för både pedagoger och kamrater.

Tydlig struktur

Vi har tydliga rutiner och kontinuerlig uppföljning för att stötta barnens lärprocess. Vi har strukturer för lärarlag och vi tar ständigt in samhällsperspektivet i vår undervisning genom utarbetade metoder och perspektiv. Vi har en tydlighet kring vad som ska göras och vad som förväntas.

Lärare ler och står bakom en elev som sitter vid ett bord och bläddrar i en bok