SchoolSoft Sätt ditt barn i kö English

Vittra Lambohov

Rutiner och blanketter

Sjukfrånvaro

Enklast anmäler du sjukfrånvaro på SchoolSoft men du kan även ringa 013-20 32 70 innan kl. 08.15. Tänk på att göra en ny sjukanmälan för varje dag ditt barn är hemma. Det underlättar vår närvaro-rapportering och eleven riskerar inte att få olovlig frånvaro när pedagogerna gör sin rapportering.

Sjukanmälan till förskolan sker endast via telefon till respektive avdelning.

Närvarorapportering i skolan

Personalen på skolan närvarorapporterar varje pass i SchoolSoft för åk 4-9. För åk F-3 sker närvarorapporteringen varje morgon. Skolan är skyldig att meddela dig som förälder om eleven uteblir från skoltid, något SchoolSoft har en automatisk funktion för. Det innebär att du som förälder alltid blir meddelad om eleven har ”sen ankomst” eller är ”frånvarande” från passet och sjukanmälan inte är gjord eller eleven inte fått beviljad ledighet. För elever i åk 6-9 finns den olovliga frånvaron med på elevens betyg vid terminsslut.

Ledighet från skolan

Om en elev behöver vara ledig från skolan utöver loven och övriga lediga dagar ska ansökan lämnas till ansvarspedagogen i god tid innan ledigheten. Tiden i skolan är obligatorisk för Förskoleklass – åk 9. Därför beviljas ledigheter endast i särskilda fall och max i tio dagar under hela läsåret. Alla planerade ledigheter som innebär att eleven är borta mer än tre dagar från skolan på ett läsår beslutas av rektor. Ansökan om ledighet hittar ni på SchoolSoft under Filer och länkar.

Ledighet från fritidshemmet och förskolan

Inför varje lov, studiedag och klämdagar behöver du som förälder göra en anmälan om vilka dagar ditt barn kommer att närvara på fritidsverksamheten eller förskolan. Anmälan till loven ska göras senast fyra veckor innan de infaller, anmälan till studiedagar och klämdagar görs senast tio arbets-dagar innan de infaller. För sommarlovet ska anmälan ske ca åtta veckor innan sommarlovet börjar. Vi påminner om detta i god tid innan lovet i veckobrevet. Ditt barns sommarledighet lägger ni in i Mina tider på SchoolSoft för fritidsverksamheten och förskolan fyller i en enskild blankett.

Hittade du inte vad du letade efter?