SchoolSoft Sätt ditt barn i kö English

Vittra Lambohov

Om Vittra Lambohov

Jag heter Åsa Hallberg och är rektor på Vittra Lambohov. Vi har bedrivit för- och grundskola i Linköping sedan 2002 och de flesta av våra barn och elever kommer från närområdet, men många väljer även att resa lite längre för att få gå hos oss. Tillsammans med mina 40 medarbetare har jag glädjen att ansvara för ca 260 barn och elever från förskola till årskurs 9.

Vi arbetar utifrån Vittras pedagogik med utgångspunkt i varje barns och elevs behov och förmågor. Hos oss får varje elev möjlighet att lära och utvecklas utifrån sina förutsättningar i samspel med varandra och de vuxna på skolan. Vi erbjuder en verksamhet som inspirerar barn och eleverna att känna lust och glädje i sitt lärande och som ger dem möjlighet att nå sin fulla potential.

Våra pedagoger arbetar sammanhangsstyrt med varierande metoder och arbetssätt utifrån elevernas individuella utvecklingsplan (IUP) och aktuella lärsituation. Våra pedagoger leder undervisningen och följer, tillsammans med eleven och dig som förälder, elevens utveckling. Kunskap ökar chansen till ett bra liv. Därför arbetar vi med täta kunskapsuppföljningar för att ge återkoppling och rätt stöd till vår elever så att vi kan ge varje elev en god grund för fortsatta studier.

Hos oss på Vittra Lambohov är vi övertygade om att goda kunskapsresultat förutsätter att eleverna mår bra, trivs och är trygga. Därför uppmuntrar våra elever till att bli självständiga och trygga individer som vet vilka de är och vad de står för, som tar ansvar för sig själva, för varandra och för det samhälle som vi lever i. Vårt gemensamma förhållningssätt och våra tydliga ordningsregler är även de förutsättningar för att bibehålla en god kultur på skolan, hög trivsel och studiero.

Jag är stolt över att få vara rektor och förskolechef för Vittra Lambohov och över den goda stämningen vi har hos oss. Hos oss får ditt barn en trygg start på sitt lärande och goda kunskaper för framtiden.

Välkommen att besöka oss på någon av våra informationskvällar, eller boka ett personligt möte när det passar dig.

Åsa Hallberg
Rektor och förskolechef 

 

Hittade du inte vad du letade efter?