SchoolSoft Sätt ditt barn i kö English

Vittra Lambohov

Uppföljning och dokumentation

Betyg (åk 6-9)

Betygsutdelning sker två gånger per läsår. Vid höstterminens och vårterminens slut får eleverna betygen vid skolavslutningen.

Skriftligt omdöme (åk 1-5)

Eleven får ett skriftligt omdöme med framåtsyftande kommentarer i samtliga ämnen man har haft undervisning i under läsåret.  Omdömet publiceras på SchoolSoft i samband med vårterminens slut och ligger till grund för höstens första utvecklingssamtal.

Utvecklingssamtal

Utvecklingssamtal sker i början av varje termin. Första utvecklingssamtalet under höstterminen ligger till grund för den individuella utvecklingsplanen (IUP) som revideras i samband med det andra utvecklingssamtalet som sker på vårterminen. Bokning av samtalen sker i SchoolSoft.

Vittraomdöme

Eftersom vi ser hela elevens utveckling som viktig sätter vi även upp mål för elevens personliga utveckling. I slutet av läsåret skriver vi ett omdöme om elevens utveckling i övrigt, ett Vittraomdöme. Eleven får sitt Vittraomdöme publicerat på SchoolSoft i slutet av varje läsår.

Vittrabok

Vittraboken är elevens bok för att följa och planera sitt lärande och för att sätta en tydlig struktur för skolveckan. Vittraboken ger dig som förälder en möjlighet till en löpande inblick och delaktighet i elevens utveckling.

SchoolSoft

SchoolSoft är vår digitala lärplattform där vi löpande dokumenterar elevernas kunskapsutveckling samt publicerar uppgifter och arbetsmoment kopplat till varje ämne. Här finns elevens IUP och Vittraomdöme, veckoscheman, ämnesmatriser och läsårsplanering. När risk finns att eleven inte når kunskapskraven ska ni i hemmet få information om det innan dokumentationen sker i SchoolSoft.

 

Hittade du inte vad du letade efter?