SchoolSoft Sätt ditt barn i kö English

Vittra Lambohov

Den dagliga verksamheten

Lämning och hämtning

På vår förskola tar vi emot barnen där gruppen har sin verksamhet, vilket kan vara både utomhus och inomhus. Om vi är iväg står det alltid på vår whiteboard vart vi är någonstans. Barn som kommer före kl. 07.00 äter frukost tillsammans. Kl. 08.00 delas förskolans barn upp i olika avdelningar, Tomtar, Troll och 5-årsverksamhet. Vår önskan är att alla ska känna sig välkomna och sedda när de kommer.

Vid hämtning efter kl. 16.00 slår vi ihop barngrupperna. Ömsesidig information mellan föräldrar och pedagoger utbyts vid överlämning, både vid lämning och hämtning.

Ansvarspedagog

Våra barn i förskolan tillhör alltid en ansvarsgrupp och varje grupp har en ansvarspedagog. Ansvarspedagogen är ansvarig för utvecklingssamtalet och framtagandet av barnens UP (Utvecklingsplan). Som förälder har du tät kontakt med ansvarspedagogen för att följa ditt barns utveckling.

Uppstartsperioden

Under den första perioden, Uppstartsperioden, arbetar vi aktivt med att bygga en god kultur på förskolan. Värdegrundsarbetet genomförs i olika grupperingar som en naturlig del i verksamheten. Under Uppstartsperioden genomförs även alla utvecklingssamtal samt kartläggningen av barnens behov och intressen.

Daglig samling

Vi har en daglig samling på förmiddagen i mindre grupper. Syftet med samlingen är att skapa gemenskap och god kultur. Vi planerar dagens aktiviteter samt pratar om aktuella händelser. Innan lunchen har vi även en reflektionsstund.

Regler och riktlinjer

Vår barnomsorg finns för föräldrar som förvärvsarbetar eller studerar och därmed har behovav tillsyn. Med tillsyn menas arbets- och/eller studietid med tillhörande restider. Du som ärföräldraledig eller arbetssökande har rätt till 15 timmars barnomsorg per vecka.

Uppsägningstiden är 2 månader och uppsägningen ska du göra via Barnomsorg på webben på kommunens webbsida. Vi följer Linköping kommuns regler och riktlinjer. Mer information om dessa finns på Linköping kommuns hemsida.

 

Hittade du inte vad du letade efter?