SchoolSoft Sätt ditt barn i kö English

Vittra Lambohov

Delaktighet och samverkan

Föräldramöten

Vi har föräldramöte en gång per läsår där vi diskuterar aktuella frågor eller utgår utifrån ett tema.

Föräldraråd

Vår skola/förskola har ett föräldraråd med ett flertal föräldrarepresentanter. För att ingå i rådet ansöker man hos Åsa Hallberg, asa.hallberg@vittra.se. Rådet ses ett antal gånger per termin och diskuterar verksamhetsövergripande frågor.

Kvalitetsundersökningar

Varje termin genomför vi en kvalitetsundersökning, en enkät till elever, föräldrar och medarbetare. Under hösten genomför vi Lilla Kvaliteten och under våren Stora Kvaliteten. Vi använder enkätresultaten till att ständigt förbättra och utveckla vår verksamhet. Resultaten ligger sedan till grund för förskolans och skolans fokusområden och handlingsplan för kommande läsår.

 

Hittade du inte vad du letade efter?