FN-dagen skapar stolthet hos Vittra Rösjötorps elever

fn-dagen

FN-dagen på Vittra Rösjötorp International uppmärksammas med pompa och ståt. Årets tema för firandet är FN:s globala mål. Skolan får också celebert digitalt besök i form av den mångåriga UD-medarbetaren och ambassadören Inger Ultvedt.

Vittra Rösjötorp International i Sollentuna är en tvåspråkig förskola och skola med både engelska och svenska. Här går barn och elever som inte har svenska som förstaspråk tillsammans med de som valt Vittra Rösjötorp för möjligheten att tidigt lära sig engelska. FN-dagen som i år firas torsdagen den 22 oktober på förskolan och skolan har man firat i över tio år.

Dagen är viktig för barnen och eleverna, berättar Lea Colner, rektor på Vittra Rösjötorp International. 

– Här möts många olika kulturer varje dag och firandet av FN-dagen är väldigt viktigt för skolan. Den höjer medvetenheten om FN:s arbete och den får också eleverna att känna sig stolta över sin bakgrund, säger hon.

Digital hälsning från tidigare ambassadör

I år ligger fokus i firandet på FN:s globala mål och att få elever att förstå hur viktiga de är för att bidra till ett mer hållbart samhälle. Vid sidan av elevutställningar med olika teman har Inger Ultvedt, som varit Sveriges ambassadör i Nigeria samt tidigare även medarbetare för FN, skickat en videohälsning till barnen och eleverna. Tanken var att hon skulle hållit i en föreläsning, men covid-19 satte stopp för planerna. 

– Våra studenter har tillsammans med deras lärare arbetat hårt för att lära sig mer om FN:s globala mål. Vi är så stolta över att våra barn och elever inte bara hittar lösningar för hur vår värld ska se ut, utan också är väldigt tydliga med hur de inte vill att den ska se ut, säger Lea Colner.

Om Vittra Rösjötorp International 

Skolan som är en integrerad för- och grundskola med åk F-6 har tvåspråkig undervisning. Fördelarna med tvåspråkiga skolor har det forskats mycket på. Att tidigt lära sig ett andra språk har visat sig ge kognitiva fördelar senare i livet. Dessutom blir eleverna bättre på sitt modersmål och lär sig nya språk lättare.