Dags att välja förskola?

Nu kan vi erbjuda inskolning på förskolan redan i vår.

Vi kan glatt berätta att vi nu också erbjuder inskolning under våren på vår förskola, utöver ordinarie inskolning i augusti. Inskolningen är naturligtvis anpassad efter rådande omständigheter och barnets behov.

Det finns ett fåtal lediga platser kvar så gör en anmälan redan idag eller kontakta oss direkt på 013-20 32 70 eller lambohov@vittra.se om du har frågor eller vill boka ett personligt digitalt möte. Du kan också göra ett digitalt besök och se våra fina lokaler.

Om vår förskola

Vittra Lambohov är en samhällsengagerad förskola med små barngrupper där alla barn är trygga och kan vara sig själva. Vi har två avdelningar och en 5-årsgrupp som alla har en stimulerande lärmiljö där barnen kan utvecklas. Vi har ett heldagslärande med fokus på olika teman utifrån barnens intressen och behov samt utflykter i vårt närområde varje vecka. På vår förskola har barnen inflytande över sin dag och kan vara med och påverka vad den ska innehålla. Du som vårdnadshavare kommer alltid veta vad vi hittar på genom kontinuerlig information i form av veckobrev och vår digitala plattform.  

Samverkan mellan förskola och skola

Vi har ett nära samarbete mellan förskolan och skolan/fritids. 5-års gruppen får lyssna på när åk 2 har högläsning varje vecka och gruppen har flera gemensamma aktiviteter med fritids under alla lov. Vidare samarbetar 5-års gruppen med förskoleklassen en gång i veckan under hela vårterminen med syfte att lära känna skolans miljö och under senvåren äter de lunch i skolans matsal.

Språk och kommunikation i fokus

På förskolan finns det ett eget litet bibliotek för barnen, med ett brett och varierat utbud, både på svenska och andra språk. Alla barnen får lyssna på högläsning varje dag för att stimulera språkutvecklingen och vi använder oss av appen Polyglutt som är ett digitalt bibliotek där barnen ges möjlighet att lyssna på böcker på både svenska och sitt modersmål.