SchoolSoft Sätt ditt barn i kö English

Vittra Lambohov

Elevhälsa

Elevhälsan ska finnas som stöd för eleverna att nå utbildningens mål och underlätta för eleverna att lära och utvecklas. I alla skolor finns en elevhälsa. Elevhälsan består av rektor, specialpedagog, skolkurator, skolsköterska, skolläkare och skolpsykolog.

Elevhälsan arbetar tillsammans med lärarna och annan personal i skolan med att skapa miljöer som gör det lättare för eleverna att lära, utvecklas och ha en bra hälsa. Elevhälsan på skolan arbetar framförallt hälsofrämjande och förebyggande med alla elevers hälsa.

Adress till den medicinska kompetensen:
Skolsköterskan
Vittra Lambohov
Tröskaregatan 73-75
583 33 Linköping

Medarbetare i skolans elevhälsa:

Åsa Hallberg, Rektor

Telefonnummer: 013-20 32 71, asa.hallberg@vittra.se

Stina Evegren, Skolsköterska

Telefonnummer: 013-20 32 76, stina.evegren@vittra.se

Skolsköterskan tjänstgör: måndag 8.00-15.30, tisdag 8.00-15.00, torsdag  8..00-15.00.

Anne Morby, Skolkurator

Telefonnummer: 0705-31 21 77 / 013-20 32 44

Skolkurator tjänstgör: onsdag 8.30-12.00, torsdag 8.00-16.00.

Tomas Danilsons, Skolspykolog

Kontaktas via rektor

Stefan Holmström, Skolläkare

Kontaktas via skolsköterskan

 

 

Hittade du inte vad du letade efter?