Blogg SchoolSoft Sätt ditt barn i kö

Studie- och yrkesvägledning

Den studie- och yrkesvägledande insatsens specifika arbetsuppgifter innefattar bland annat att:

  • tillföra studie- och yrkesvägledande perspektiv som ett stöd i det pedagogiska arbetet och i den övergripande planeringen av elevhälsans arbete
  • genomföra motivations- och vägledningssamtal med enskilda elever och/eller deras vårdnadshavare
  • på rektors uppdrag stödja berörda parter inför beslut om upprättande av åtgärdsprogram  utifrån ett studievägledande perspektiv
  • ge handledning och konsultation till skolans personal
  • delta i arbetet med skolans struktur och organisation när det gäller studie- och yrkesvägledning

För kontaktuppgifter till din skolas studie- och yrkesvägledning (SYV), se respektive skolas hemsida.

Hittade du inte vad du letade efter?