Blogg SchoolSoft Sätt ditt barn i kö

Läsa-skriva-räkna-garanti

Varför en garanti?

Att kunna läsa, skriva och räkna är en grundläggande rättighet och vi vet att det är viktigt att varje barn tidigt i skolgången behärskar dessa förmågor för att ha möjlighet att utvecklas som individ.

I Vittra är vi därför väldigt måna om att ta reda på vad just ditt barn kan eller behöver träna mer på. Det gör vi genom att vi tidigt screenar och kartlägger ditt barns grundläggande färdigheter. Utifrån den analys som görs sätts tidiga åtgärder in och det är det som garantin innebär – att vi sätter in tidiga insatser så att ditt barn uppnår godtagbara kunskaper vad gäller att läsa, skriva och räkna.

När utför vi testerna?

Så tidigt som möjligt på terminerna använder vi olika tester, screeningar och diagnoser från förskoleklass till årskurs 3. För våra skolor som inte har undervisning i de lägre åldrarna genomför vi anpassade tester i årskurs 4 eller årskurs 6.

Varför en garanti?

Genom att sätta in insatser så snabbt som möjligt ger vi alla elever möjlighet till maximal läs-, skriv- och matematikutveckling. Denna garanti gäller både elever i behov av extra stöd samt elever som kommit långt i sin kunskapsutveckling och behöver ytterligare utmaningar.

Hur använder vi resultaten?

Resultaten på testerna är framförallt en viktig återkoppling till läraren och arbetslaget som jobbar med elevgruppen. Dessa analyseras och ger lärarna återkoppling på vad undervisningen behöver fokusera djupare på utifrån individ- och gruppnivå. Även huvudmannen använder resultaten till uppföljning, samt identifiering av resursfördelning. Du som förälder får också reda på hur det har gått för ditt barn på testerna.

Hittade du inte vad du letade efter?