Med anledning av spridningen av coronaviruset finns riktlinjer och övrig information samlat på AcadeMedias webb. Informationen uppdateras kontinuerligt.
GDPR SchoolSoft Sätt ditt barn i kö English

Betygsstatistik

Betygsstatistik för skolorna inom Vittra

För att vårdnadshavare ska kunna skaffa sig relevant information inför skolvalet är det viktigt med transparens och tydlig information om enskilda skolor. Därför publicerar samtliga skolor inom AcadeMedia sina senaste betygsresultat på skolornas hemsidor.

Nedan finns de senaste tillgängliga betygsresultaten för skolorna inom Vittra i form av andel elever elever med lägst E i alla ämnen, andel behöriga elever till gymnasiets yrkesprogram samt elevernas genomsnittliga meritvärden.

Andel elever med lägst E i alla ämnen

Andel elever med lägst E i alla ämnen visar hur stor andel av avgångseleverna i år 9 som fått godkänt betyg (E-A) i 16 eller fler ämnen.

Andel elever behöriga till gymnasiets yrkesprogram

Andel elever behöriga till gymnasiets yrkesprogram visar hur stor andel av avgångseleverna i år 9 som fått godkända betyg (E-A) i svenska eller svenska som andraspråk, engelska och matematik, samt i minst fem andra ämnen från grundskolan.

Genomsnittligt meritvärde (17 ämnen)

Det genomsnittliga meritvärdet beräknas genom summan av betygsvärdena för elevens 16 bästa betyg samt betyg i moderna språk som språkval (E=10, D=12.5, C=15, B=17.5 och A=20). Det möjliga maxvärdet är 340 poäng

 

Betygsresultat 2020 Andel elever med lägst E i
alla ämnen
Andel elever behöriga till gymnasiets yrkesprogram Genomsnittligt meritvärde,
17 ämnen
Vittra 80,7% 88,2% 242,2
Vittra Adolfsberg 55,0% 70,0% 206,9
Vittra Brotorp 87,0% 87,0% 265,7
Vittra Forsgläntan 91,8% 95,9% 242,2
Vittra Frösunda 89,2% 97,3% 251,5
Vittra Gerdsken 84,6% 96,2% 245,4
Vittra Halmstad 80,0% 84,0% 244,2
Vittra Jakobsberg 75,0% 80,8% 243,9
Vittra Kronhusparken 81,4% 90,7% 242,1
Vittra Kungshagen 74,5% 92,7% 225,9
Vittra Landborgen 91,7% 95,8% 271,8
Vittra Lidingö 72,7% 81,8% 250,2
Vittra Röda stan 65,4% 65,4% 238,4
Vittra Samset 81,8% 90,9% 221,6
Vittra Sollentuna 65,2% 73,9% 226,7
Vittra Södermalm 94,8% 96,6% 259,4
Vittra Telefonplan 88,0% 100,0% 240,6
Vittra Vallentuna 96,9% 96,9% 276,3
Vittra Väsby 65,7% 74,3% 218,5
Vittra Västra hamnen 66,7% 81,8% 223,6
Vittra Östertälje 97,1% 97,1% 268,1

Hittade du inte vad du letade efter?