SchoolSoft Sätt ditt barn i kö English

Vittra Kungshagen

Om Vittra Kungshagen

Jag heter Marie Skeppstedt och är Tf rektor och förskolechef på Vittra Kungshagen. Hos oss har vi 433 barn och elever och här arbetar 61 medarbetare.

På Vittra Kungshagen drivs vi av vår vilja att ge barn och elever ökade livschanser genom utbildning och lärande. Vi bidrar till att våra elever i framtiden blir medvetna och ansvarstagande medborgare som gör självständiga val. Vi stärker barnet i viktiga framtidskompetenser som grundas i en tro på sig själv, ödmjukhet inför andra, nyfikenhet och att se möjligheter i sig själv i samspel med omgivningen.

Vi har under det senaste året framgångsrikt utvecklat det pedagogiska arbetet på Vittra Kungshagen. Ett arbete som löper som en röd tråd genom alla verksamheter där vi ser resultat av att arbeta tillsammans från förskolan till åk 9 – barn, elever, föräldrar, lärare och pedagoger. Hos oss är trygghet kombinerat med glädje och värme något som genomsyrar hela det dagliga arbetet.

När våra elever lämnar oss i åk 9 i skolan, så är vårt mål att alla elever ska göra det med (minst) godkända betyg i alla ämnen. Det är vårt uppdrag att under elevernas skoltid hjälpa dem och stötta dem så att var och en når sin fulla potential kunskaps- så väl som värderingsmässigt. Alla tar till sig kunskap på olika sätt och det är vår uppgift att hjälpa eleverna att hitta sin väg till kunskap.

Vi arbetar utifrån en individuell utvecklingsplan för varje barn/elev för att de ska förstå sitt eget lärande, känna sig tryggare i sina styrkor och hur dessa styrkor kan utvecklas. Vi arbetar för att varje barn ska få stöd i rätt tid utifrån sina individuella behov. För att barnet ska våga prova sina vingar visar vi vuxna i ord och handling att även vi kan och får misslyckas och att huvudsaken är att man aldrig slutar pröva.

Vittra Kungshagen är den lilla skolan där barn och elever tillsammans med våra engagerade lärare och pedagoger trivs, utmanas och utvecklas.

Varmt välkommen till oss!

Marie Skeppstedt
Tf Rektor och Förskolechef

Hittade du inte vad du letade efter?