SchoolSoft Sätt ditt barn i kö English

Vittra Kungshagen

Den dagliga verksamheten

Inskolning

På förskolan har vi föräldraaktiv inskolning som pågår under 3-5 dagar. Det innebär att du som förälder är med hela dagarna i syfte att barnet på ett tryggt sätt för möjlighet att lära känna förskolan och våra rutiner.

Ramtider, lämning och hämtning

Våra ramtider är 06.00-18.00. På vår förskola ser vi gärna att alla barn är på plats senast kl. 09.00, då vi börjar vår samling. Vid hämtning efter kl. 17.00 slår vi ihop barngrupperna med fritids.

Ansvarspedagog

Våra barn i förskolan tillhör alltid en ansvarsgrupp och varje grupp har en ansvarspedagog. Ansvars-pedagogens är ansvarig för utvecklingssamtalet och framtagandet av barnens UP (Utvecklingsplan). Som förälder har du tät kontakt med ansvarspedagogen för att följa ditt barns utveckling.

Utesov

De barn som sover under sin tid på förskolan sover ute i vindskydd på vår gård. Tänk på att barnen har varmt att sova i under kalla perioder.

Utevistelse

Ditt barn kommer varje dag att vistas utomhus på vår gård och genom utflykter i närområdet. Tänk därför på att ditt barn behöver kläder efter väder.

Hittade du inte vad du letade efter?