SchoolSoft Sätt ditt barn i kö English

Vittra Kungshagen

Delaktighet och samverkan

Föräldramöten

På föräldramöten diskuterar vi aktuella frågor eller utifrån ett tema. Vid dessa tillfällen träffas vi i matsalen. Välkomna den 1/9 kl. 17.30 – 19.00 och den 17/1 kl. 17.30 – 19.00.

Föräldraråd

Vår förskola har föräldraråd med sex föräldrarepresentanter . För att ingå i rådet ansöker man hos Arbetslagsledaren Marie Skeppstedt. Rådet ses en gång per termin och diskuterar verksamhetsövergripande frågor.

Kvalitetsundersökning

Varje termin genomför vi en kvalitetsundersökning, en enkät till elever, föräldrar och medarbetare. Under hösten genomför vi Lilla Kvaliteten och under våren Stora Kvaliteten. Vi använder enkätresultaten till att ständigt förbättra och utveckla vår verksamhet. Resultaten ligger sedan till grund för förskolans och skolans fokusområden och handlingsplan för kommande läsår.

Hittade du inte vad du letade efter?