SchoolSoft Sätt ditt barn i kö

Vittra Kungshagen

Elevhälsa

Elevhälsan ska finnas som stöd för eleverna att nå utbildningens mål och underlätta för eleverna att lära och utvecklas. I alla skolor finns en elevhälsa. Elevhälsan består av rektor, specialpedagog, skolkurator, skolsköterska, skolläkare och skolpsykolog.

Elevhälsan arbetar tillsammans med lärarna och annan personal i skolan med att skapa miljöer som gör det lättare för eleverna att lära, utvecklas och ha en bra hälsa. Elevhälsan på skolan arbetar framförallt hälsofrämjande och förebyggande med alla elevers hälsa.

Adress till den medicinska kompetensen:

Skolsköterskan
Domänvägen 11
611 35 Nyköping

Medarbetare i skolans elevhälsa:

Skolsköterska: Eva Bäckheden,  eva.backheden@vittra.se
Skolläkare: kontaktas genom skolsköterskan.
Kurator: Carina Weiborn Denninger, carina.weiborndenninger@vittra.se

 

Hittade du inte vad du letade efter?