Internationella utbyten med Erasmus+

Vittra är sedan våren 2023 ackrediterade för EU:s utbytesprogram Erasmus+. Detta innebär att alla våra skolor nu har möjlighet till internationella utbyten för både lärare och elever – något vi verkligen ser fram emot!

Vad är Erasmus+?

Erasmus+ är EU:s program för utbildning, ungdomar och idrott. Under Erasmusprogrammet 2021-2027 ligger fokus på den gröna och digitala omställningen, social delaktighet och ungas delaktighet i det demokratiska samhället. Något som passar väldigt bra ihop med Vittras profil som en samhällsengagerad grundskola.

Utbyten i Spanien, Frankrike och Italien

Några av våra skolor har redan varit igång med Erasmus+ sedan något år tillbaka och hunnit med både jobbskuggning utomlands för lärare och elevresor till vänskolor i Europa. En av de skolor som är igång är Vittra Lidingö. Under vårterminen har eleverna i årskurs 8 och 9 varit på utbytesresa i Spanien, och de spanska nyfunna vännerna har precis varit på besök här i Sverige. Många erfarenheter, nya kunskaper, internationella relationer och fina minnen för livet skapas genom dessa utbyten. Även personalen på Vittra Lidingö har varit iväg på utbyte i både Italien och Frankrike. 

Besök gärna Vittra Lidingö på deras facebook eller instagram för att ta del av härliga bilder från deras resor.

Fler resor och utbyten under nästa läsår

Under kommande läsår kommer fler av våra skolor att inleda samarbeten med vänskolor runt om i Europa. Det kommer att berika och utveckla våra skolor och undervisning och ge oss nya perspektiv.

Vi ser fram emot att få dela berättelser från fler skolor och deras utbyten längre fram.

Vad har hänt i år?

Läs om några av de roliga saker som har hänt inom Vittra under det gångna läsåret.