SchoolSoft Sätt ditt barn i kö

Vittra Kronhusparken

Ställ ditt barn i kö

Vad roligt att du är intresserad av Vittra Kronhusparken, här under hittar du en länk till vårt ansökningsformulär. Har du några frågor så får du gärna mejla eller slå oss en signal så hjälper vi dig vidare.

Här kan du ställa ditt barn i kö till skolan

Via denna länk kan du anmäla ditt barn till Vittra Kronhusparkens skola

Vi tar emot barn och ungdomar utifrån ansökningsdatum till respektive skolform och som ködatum registreras den dag då vi tagit emot din ansökan. Ditt barn kommer således att erbjudas plats efter det ködatum ni har och i mån av plats, med det undantaget att syskon har förtur.

Antagningsrutiner i Vittra

För att säkerställa att alla barn och elever behandlas lika och utifrån gällande regelverk har vi i Vittra tagit fram riktlinjer för elevrekrytering som bland annat reglerar hur intag och köhantering ska skötas i våra skolor. Dessa riktlinjer ska följas av samtliga skolor i Vittra och kompletterar övriga policys och riktlinjer som finns. Här kan du läsa mer om Vittras antagningsrutiner.

 

 

Hittade du inte vad du letade efter?