Med anledning av spridningen av coronaviruset finns riktlinjer och övrig information samlat på AcadeMedias webb. Informationen uppdateras kontinuerligt.
SchoolSoft Sätt ditt barn i kö English

Vittra Kronhusparken

Om Vittra Kronhusparken

Vittra Kronhusparken har funnits sedan 2002, här går cirka 450 elever i åldrarna 8-16. Inför hösten 2020 öppnar vi nu upp för intag både på förskoleklass och ÅK 1. På skolan har vi tre olika arbetslag; Minior, Junior och Senior. Som rektor är jag oerhört stolt över de medarbetare jag har omkring mig, alltifrån administratör, IT-personal till våra proffsiga lärare och pedagoger som dagligen jobbar för en bra skola för alla elever.

Hos oss på Vittra Kronhusparken är kunskap och lärande i fokus och oavsett om vi arbetar ämnesvis eller i mer ämnesövergripande projekt har vi alltid en tydlig koppling till kunskapsmålen i läroplanen. Genom att utgå från elevernas intressen, nyfikenhet och förutsättningar skapar vi en undervisning och lärmiljö som är lustfylld och som ger kunskaperna ett sammanhang så att de kan växa. Alla barn har fantastiskt många kompetenser som vi tillsammans uppmuntrar och utvecklar.

Genom att ha täta kunskapsuppföljningar och nära pedagogiska relationer med våra elever och en tät kontakt med dig som förälder, fångar vi upp de elever som är i behov av extra stöd och kan sporra dem som behöver mer utmaning för att utvecklas. Vårt mål att alla elever som slutar 9:an hos oss ska göra det med (minst) godkända betyg i alla ämnen.

Jag stolt över vår gemenskap på skolan. Grunden till den ligger i att vi tillsammans med eleverna arbetar fram gemensamma ordningsregler och att vi reflekterar över hur vi beter oss mot varandra. Allt för att skapa en så trygg miljö som möjligt. Hos oss får eleverna träna på att ta ansvar, visa hänsyn och stå upp för sig själva och för andra. Vi strävar efter att skapa en miljö optimerad för lärande, där elever och vuxna trivs och mår bra. Som rektor är det mitt uppdrag att leda och inspirera till ökat lärande och att se till så att hög kvalitet genomsyrar skolans alla delar.

Vänliga hälsningar
Bo Johansson
Rektor

Hittade du inte vad du letade efter?