Blogg SchoolSoft Sätt ditt barn i kö

Klagomål och synpunkter

Vi vill att vår skola och förskola ska vara så bra som möjligt för alla som finns här. Därför är det viktigt att vi får information om brister, så att vi i dialog med dig som elev och förälder kan förbättra verksamheten. I första hand ska du som har en synpunkt på verksamheten vända dig till ansvarspedagogen, därefter följa vår ansvarsordning, så att rätt personer blir involverade och får möjlighet att hantera synpunkterna. Synpunkter och beröm kan lämnas skriftligt, muntligt eller via besök. Självklart får man lämna synpunkter anonymt även om de blir svåra för oss att följa upp.

Klagomålshantering

Använd blanketten ”Klagomålsblankett” som ni hittar på denna sida. Blanketten kan mejlas eller lämnas personligen till expeditionen på skolan. I första hand vänder du dig till skolans rektor. Du kan även vända dig direkt till huvudmannen.

Kontaktuppgifter

E-post: info@vittra.se

Återkoppling

Du får inom tre dagar en bekräftelse på att ditt klagomål har mottagits. Inom en vecka ska du ha fått svar på hur klagomålet har hanterats.

Andra möjligheter

Det är möjligt att anmäla ärenden direkt till Skolinspektionen eller till Vittras Barn- och elevombudsman, men ärendet skickas till huvudmannen för behandling, om anmälaren inte först har varit i kontakt med förskola/skola/huvudman.

Idéer och beröm

Synpunkter och beröm kan lämnas skriftligt, muntligt eller via besök. Självklart får du skicka in synpunkter anonymt. Om du lämnar namn och adress, telefon eller e-postadress, kommer vi att meddela dig hur dina synpunkter tas om hand.

Vill du skicka in idéer och beröm får du gärna göra det till beo@vittra.se

Hittade du inte vad du letade efter?