Blogg SchoolSoft Sätt ditt barn i kö

Etablering

Vi har en stor efterfrågan från föräldrar och vi vill öppna nya för-och grundskolor.

Kontakt

Christian Andersson, chef för nyetableringar
christian.andersson@academedia.se
070-754 92 86

Önskemål förskola

Storlek

1200 kvm där förskola kan drivas med minst 120 barn

Geografi

 Prio på geografiskt område följer var befolkningstillväxten, varför prio 1 är Stockholms stad, prio 2 är Stockholms län prio 3 är övriga Sverige. Generellt vill föräldrar inte åka långt till sin förskola, varför det behövs bostäder i närområdet.

Utomhusmiljö

I innerstadsområden ska utsläppsgård finnas och närhet till grönområde. I ytterområden ska en förskolegård finnas, här ställer kommuner olika krav.

Hyresnivå

Stort spann mellan olika kommuner.

Demografi

Finns barnunderlag idag och i framtiden?

Kort om Vittra

Vittra har idag 26 skolor, varav 17 med integrerad förskola.  Vi har stor erfarenhet att starta upp och utveckla för- och grundskolor med kompetens i hela kedjan vad gäller affärsutveckling, fastighetsutveckling och pedagogisk utveckling.

Vittra är en del av AcadeMedia, Sveriges största utbildningsföretag. Samtidigt som Vittra har stor självständighet och handlingsfrihet när det gäller att utforma och utveckla den pedagogiska verksamheten finns AcadeMedia där som en trygghet. AcadeMedia har resurserna att hjälpa till där det behövs, vilket skapar långsiktighet och stabilitet.

AcadeMedia har som strategi att inte själv äga några fastigheter. Istället så jobbar vi med olika fastighetsägare i olika kommuner och även några nationella aktörer. Vi har god erfarenhet och hjälper gärna till med fastighetsägare om så önskas.

Vi har en egen fastighetsorganisation, vilket gör att hyresvärden får en professionell motpart vid alla fastighetsrelaterade frågor och framförallt vid nyproduktion. Vi har stor erfarenhet från nyproduktion där vi kravställer för verksamheten relevanta frågor, vilket skapar en smidig och kostnadseffektiv process för båda parter.

Vittra ingår i AcadeMedias för-och grundskolor, vilket även Pysslingen förskolor gör. Läs artikeln i Byggindustrin där Pysslingen varit med och kravställt i bygget av ny förskola. Förskolan är ett kostnadseffektivt passivhus.

Hittade du inte vad du letade efter?