SchoolSoft Sätt ditt barn i kö

Vittra Jakobsberg

Ställ ditt barn i kö

Vad roligt att du är intresserad av Vittra Jakobsberg! Här nedanför hittar du länkar till våra ansökningsformulär. Har du några frågor är du välkommen att kontakta Anna Karin Ekenberg, ansvarig för barn- och elevrekrytering. I första hand via mail. Det går även bra att ringa på direktnummer 08 580 830 72.

Ansökan till vår förskola

För att ställa ditt barn i kö till vår förskola, kontaktar du Järfälla kommun, som administrerar alla förskoleköer i Järfälla – både till kommunala och fristående förskolor.

Ställ ditt barn i kö till Vittra Jakobsbergs förskola

Ansökan till förskoleklass och grundskola

Här kan du ställa ditt barn i kö till Vittra Jakobsbergs skola

Kösystem

Eftersom det är olika formella regelverk som styr förskola, förskoleklass och grundskola så är köerna separerade. Det innebär att om du exempelvis önskar att ditt barn ska börja på en av våra förskolor och senare gå vidare i förskoleklassen så behöver du anmäla ditt barn till både förskolan och till förskoleklassen för att börja samla kötid redan nu.

Vi tar emot barn och ungdomar utifrån ansökningsdatum till respektive skolform och som ködatum registreras den dag då vi tagit emot din ansökan. Ditt barn kommer således att erbjudas plats efter det ködatum ni har och i mån av plats, med det undantaget att syskon har förtur. Syskonförturen gäller enbart inom respektive skolform, dvs syskonförturen gäller tyvärr inte mellan förskola och grundskolan.

Vid avgiftsdebitering för förskola och skolbarnsomsorg tillämpar vi maxtaxa enligt kommunens regler.

Antagningsrutiner i Vittra

För att säkerställa att alla barn och elever behandlas lika och utifrån gällande regelverk har vi tagit fram riktlinjer för elevrekrytering som bland annat reglerar hur intag och köhantering ska skötas i våra skolor. Dessa riktlinjer ska följas av samtliga Vittraskolor och kompletterar övriga policys och riktlinjer som finns. Här kan du läsa mer om Vittras antagningsrutiner.

 

 

Hittade du inte vad du letade efter?