×
 

Hoppa till innehållet

Vittras förskola i Jakobsberg

Vittra Jakobsbergs förskola har fyra avdelningar; Biosfären, Hydrosfären, Atmosfären och Litosfären. Under dagarna är även varje avdelning indelad i mindre grupper. Innan lunch varje dag har varje grupp en Vittrasamling och efter lunch är det dags för vila. De yngre barnen som behöver sova gör det inomhus på madrasser. Vi har högläsning varje dag för alla grupper.

Vi går på utflykter och promenerar i vårt närområde och hos oss går även de yngsta barnen på språkpromenader. De äldre barnen har en stående utflyktsdag en dag i veckan då de till exempel besöker Kallhälls skog, Kungsängen eller Kvarnen.

Vi har en interkulturell förskola med många olika språk. Vi har samarbete med Järfälla Kommun och har modersmålsstöd för barnen på förskolan och modersmålslärare finns alltid i vår verksamhet.

Fördelarna med Vittras förskola

 • Vittraförmågorna

  Vittraförmågorna är sex olika förmågor för att lära och utvecklas, så att ditt barn både blir medveten om sig själv och sin omvärld. Vi jobbar med tilltro, ansvar, uthållighet, kreativitet, planera, utvärdera och samarbete.

  Elev leker med plusplus och ler
 • Vittraboken

  I Vittraboken får ditt barn hjälp att få syn på sitt eget lärande – ditt barn skapar innehållet tillsammans med en pedagog. En del handlar om vad barnet är intresserad av, en del om Vittraförmågorna och den tredje om omvärlden.

  Lärare ler och står bakom en elev som sitter vid ett bord och bläddrar i en bok
 • Vittrasamling

  Vittrasamlingar bidrar till sammanhållning i gruppen, trygghet och också en inre ordning i barnens lärande. Samlingen bygger relationer mellan barnen, ger tid för reflektioner och bidrar med struktur och klarhet i vad som händer under dagen.

  Elever sitter i en halvcirkel med sina Vittraböcker framför en pedagog

Vittras pedagogik

Medvetet lärande

Vi ökar medvetenheten hos våra barn och elever. Medvetenheten om vilka de är som personer. Medvetenheten kring deras egna inlärning och utveckling. Samt medvetenheten om deras medmänniskor och vad som händer i samhället omkring dem.

Modig kultur

Vi tror på att mod är nyckeln till att lära – modet att fråga, lyssna, förstå och göra. Därför arbetar vi aktivt med att skapa en modig kultur där nyfikenhet och utforskande uppmuntras. Där alla har rätt till en åsikt och lär sig att uttrycka den. En förutsättning för barnens och elevernas mod är att de också känner tillit för både pedagoger och kamrater.

Tydlig struktur

Vi har tydliga rutiner och kontinuerlig uppföljning för att stötta barnens lärprocess. Vi har strukturer för lärarlag och vi tar ständigt in samhällsperspektivet i vår undervisning genom utarbetade metoder och perspektiv. Vi har en tydlighet kring vad som ska göras och vad som förväntas.

Ett barn på Vittras förskola sitter på golvet och leker med träklossar.

Inskolning på förskolan

Förskolan anpassar introduktionsperioden utifrån varje barns individuella behov. Barn är olika och behöver olika lång introduktion för att känna sig trygga. Fokus ligger på att skapa goda och trygga relationer mellan barn, vårdnadshavare och pedagoger. Detta ger de bästa förutsättningarna för framtida utveckling och lärande.

Viktigt att tänka att det behöver finnas extrakläder (gärna flera ombyten) samt ytterkläder efter väder (regnkläder, stövlar, vinteroverall, mössa, vantar osv . Ta även med snuttefilt, gosedjur eller napp om ditt barn använder det.

Pedagog sitter med en ung elev i knät och läser en bok

Välkommen att besöka oss på Vittra Jakobsberg

Du är varmt välkommen på besök för att lära känna oss och vårt arbetssätt.