Läs om vår hantering av Covid-19.

Elevhälsa

För oss på Vittra är ditt barns hälsa viktig. Elevhälsan finns som ett stöd för eleverna att nå utbildningens mål, må bra och utvecklas.

Elevhälsans team består av rektor, specialpedagog, skolkurator, skolsköterska, skolläkare och skolpsykolog. Tillsammans med lärarna arbetar de för att förebygga elevernas hälsa och skapa rätt förutsättningar för eleverna att lära.

elevhalsa

Hur jobbar vi på Vittra med elevhälsa

I grundskolan erbjuds eleverna tre hälsobesök som innefattar allmänna hälsokontroller och hälsosamtal. I årskurs 2 och 6 erbjuds eleverna en tillväxtkontroll.

Förskoleklass Hälsobesök med ett hälsosamtal samt undersökning av längd, vikt, syn och hörsel.

Årskurs 2 Tillväxtkontroll: längd och vikt.

Årskurs 4 Hälsobesök med ett hälsosamtal samt undersökning av längd, vikt och rygg.

Årskurs 6 Tillväxtkontroll: längd, vikt och rygg.

Årskurs 8 Hälsobesök med ett hälsosamtal samt undersökning av längd, vikt och rygg.

Vaccinationer erbjuds enligt nationella vaccinationsprogrammet.

Öppen mottagning erbjuds för att eleven själv ska ges möjlighet att söka upp skolsköterskan för rådgivning gällande hälsofrågor och egenvård, dvs. de åtgärder som den enskilde själv kan vidta vid enkla, vanliga sjukdomar och skador.

Skolans skolsköterska och skolläkare
För kontakt med skolans skolsköterska, skolläkare och arbetstider, se under fliken Kontakt.

Vårt elevhälsoteam

Skolsköterska: Johanna Mellblom | johanna.mellblom@vittra.se, 072 535 78 89
Skolläkare | kontaktas via skolsköterskan
Skolkurator: Beatrice Johansson | beatrice.johansson@vittra.se, 072 565 00 05
Skolpsykolog: Ulrika Gutgard | ulrika.gutgard@vittra.se
Speciallärare Miniorerna åk F-3: Fanny Lundberg | fanny.lundberg@vittra.se
Speciallärare Svenska och SVA åk 4-9: Petra Cigel | petra.cigel@vittra.se
Speciallärare Matematik åk 4-9: Idris Akkus | idris.akkus@vittra.se

Socialpedagog Miniorerna åk F-3: Soheila Nozari | soheila.nozari@vittra.se
Socialpedagog Juniorerna åk 4-6: Freddy Gonzalez | freddy.gonzalez@vittra.se
Socialpedagog Seniorerna åk 7-9: Hurui Fessehazion | hurui.fessehazion@vittra.se
Studie- och yrkesvägledare: Cecilia Areng | cecilia.areng@vittra.se
Rektor: Shaadia Lindfors | shaadia.lindfors@vittra.se, 08 584 105 96
Biträdande rektor: Magnus Stern | magnus.stern@vittra.se, 08 580 830 76