SchoolSoft Sätt ditt barn i kö

Vittra Jakobsberg

Rutiner och blanketter

Sjukfrånvaro

Sjukanmälan för elev i skolan gör du på SchoolSoft. Tänk på att göra en ny sjukanmälan för varje dag ditt barn är hemma. Om du inte har tillgång till SchoolSoft går det att ringa till administrationen innan kl. 08.30 på telefonnr 08 584 105 90.

Sjukanmälan till förskolan gör du till respektive avdelning innan kl. 08.00. Du behöver göra en sjukanmälan första dagen. Meddela senast kl 15.00 dagen innan ditt barn kommer tillbaka.

Närvarorapportering i skolan

Personalen närvarorapporterar varje pass i SchoolSoft. Skolan är skyldig att meddela vårdnadshavare om eleven uteblir från skoltid, något SchoolSoft har en automatisk funktion för. Det innebär att du som vårdnadshavare alltid blir meddelad om eleven har sen ankomst, är frånvarande från passet och sjukanmälan inte är gjord eller i de fall eleven inte fått beviljad ledighet.

Ledighet från skolan

Om en elev behöver vara ledig från skolan utöver loven och övriga lediga dagar ska ansökan göras digitalt i Schoolsoft i god tid före ledigheten. Tiden i skolan är obligatorisk för åk F-9 därför beviljas ledigheter endast i särskilda fall. Alla planerade ledigheter som innebär att eleven är borta mer än tre dagar från skolan på ett läsår beslutas av rektor.

Ledighet från fritidshemmet och förskolan

Inför varje lov behöver du som förälder göra en anmälan om vilka dagar ditt barn kommer att närvara på fritidsverksamheten eller förskolan. Anmälan till loven/utbildningsdagar för pedagogerna ska göras senast tre veckor innan de infaller. För sommarlovet ska anmälan ske ca sex veckor innan ditt barn ska vara ledig. Vi påminner om detta i god tid innan lovet i det veckobrev som ansvarspedagogen skickar ut via Schoolsoft. Ditt barns tider samt ledighet lägger du in under Mina tider på SchoolSoft. Dag före röd dag stänger fritidshemmet/förskolan kl.16.00.

Hittade du inte vad du letade efter?