Med anledning av spridningen av coronaviruset finns riktlinjer och övrig information samlat på AcadeMedias webb. Informationen uppdateras kontinuerligt.
SchoolSoft Sätt ditt barn i kö English

Vittra Jakobsberg

Uppföljning och dokumentation

Betyg (åk 6-9)

Betygsutdelning sker två gånger per år. Vid höstterminens och vårterminens slut får eleverna kopior på betygen vid skolavslutningen (hemskick vid frånvaro). Vid skolavslutningen i åk 9 får eleverna sina originalbetyg i handen.

Skriftligt omdöme (åk 1-5)

Ett skriftligt omdöme med framåtsyftande kommentarer i samtliga ämnen man har haft under- visning i under året finns på SchoolSoft vid vårterminens slut och ligger till grund för höstens första utvecklingssamtal.

Utvecklingssamtal

Sker i början av varje termin. Första samtalet under höstterminen ligger till grund för den Individuella utvecklingsplanen (IUP) som revideras i samband med det andra utvecklingssamtalet som sker på vårterminen. Det är även möjligt att ha med sin ansvarspedagog från fritids under IUP-samtalet om man säger till att man vill ha det.

Vittraomdöme

Eftersom vi ser hela elevens utveckling som viktig sätter vi även upp mål för elevens personliga utveckling. I slutet av läsåret skriver vi ett omdöme om elevens utveckling i övrigt, ett Vittraomdöme. Elevens Vittraomdöme läggs ut på SchoolSoft i slutet av varje läsår.

Vittrabok

Elevens egen bok för att följa och planera sitt lärande och för att sätta en tydlig struktur för skolveckan. Vittraboken ger dig som förälder en möjlighet till en löpande inblick och delaktighet i elevens utveckling.

SchoolSoft

Vår plattform för digital dokumentation där vi löpande dokumenterar elevernas kunskapsutveckling samt lägger upp uppgifter och arbetsmoment kopplat till varje ämne. Här finns elevens IUP och Vittraomdöme, veckoscheman och läsårsplanering. När risk finns att eleven inte når kunskapskraven ska ni i i hemmet tidigt få information om det innan den formella dokumentationen sker i SchoolSoft.

 

Hittade du inte vad du letade efter?