Med anledning av spridningen av coronaviruset finns riktlinjer och övrig information samlat på AcadeMedias webb. Informationen uppdateras kontinuerligt.
SchoolSoft Sätt ditt barn i kö English

Vittra Jakobsberg

Kommunikation mellan skola och hem

Veckobrev och periodbrev

Varje vecka skickar ansvarspedagogen ut ett veckobrev per mejl till dig som förälder samt lägger upp brevet på SchoolSoft. I slutet av varje sex-veckors-period mejlar rektorn/förskolechefen ut ett informationsbrev till samtliga föräldrar. Brevet berättar om viktiga händelser på skolan, förskolan och fritidshemmet.

SchoolSoft

SchoolSoft kan användas överallt där det finns en dator med internetuppkoppling. Du som förälder kan via SchoolSoft göra sjukanmälningar, skapa dig en överblick av vad som är aktuellt på skolan och vad som händer i alla perioder. Systemet är utvecklat med fokus på att förbättra informationen mellan skolan och hemmet. IUP-samtalen finns tillgängligt där tillsammans med elevens Individuella utvecklingsplan (IUP), period- och veckoplanering/utvärdering, uppdrag, närvarorapportering, aktiviteter, info från fritids samt aktivitetsschema, nyheter, betyg med mera.

Det är viktigt att du som förälder är delaktig i SchoolSoft för att öka samarbetet mellan hem och skola.  Det finns även en SchoolSoft-app som går att ladda ner till mobilen.

När ditt barn börjar på Vittra kommer du att få ditt inlogg och lösenord skickade till dig. Ta annars kontakt med administrationen.

Här kan du logga in på Schoolsoft

Schoolsoft

Information elevråd

Elevrådet lägger upp protokoll samt informerar om pågående arbete på SchoolSoft.

Information matråd

Matrådet träffas två gånger per läsår. Matrådet utgörs av två elever per arbetslag som tillsammans för fram elevernas synpunkter. Matrådets protokoll kan läsas på SchoolSoft under rubriken Övrigt.

Information från Elevhälsan

Information om vaccination och hälsobesök skickas till vårdnadshavare genom lämpliga kanaler i skolan såsom veckobrev, Schoolsoft och skriftlig information med eleverna till hemmet.

Facebook

Här publicerar vi bilder på lärandet i skolan, förskolan och fritidsverksamheten. Följ oss gärna för att ta del av ditt barns skolgång. Innan vi publicerar bild på elev, säkerställer vi att vårdnadshavare har gett sitt medgivande enligt GDPR.

Hittade du inte vad du letade efter?