Med anledning av spridningen av coronaviruset finns riktlinjer och övrig information samlat på AcadeMedias webb. Informationen uppdateras kontinuerligt.
SchoolSoft Sätt ditt barn i kö English

Vittra Jakobsberg

Den dagliga verksamheten

Morgonrutin

Vi tar emot alla elever i hallen innan skolan startar för dagen. Vi tycker att det är självklart att vi vuxna på skolan finns tillgängliga för våra barn och elever för en god och trygg start på dagen där alla känner sig sedda. Vi lämnar alla ytterkläder i hallen när vi kommer in i skolan av respekt för de som har allergier. Som ett steg i att tänka miljövänligt, har vi slutat att erbjuda skoskydd. Vi tar av oss skorna i entrén.

Arbetslag

I Vittra är eleverna indelade i olika arbetslag: Miniorer (förskoleklass – åk 3), Juniorer (åk 4- 6) och Seniorer (åk 7- 9).

Start och sluttider på dagen

Miniorer: kl. 08.30 – kl. 14.00.
Juniorer: kl. 08.30 – mellan kl. 14.00-15.15.
Seniorer: kl. 08.30 – mellan kl. 14.00-15.15.

Ansvarspedagog

Våra elever i grundskolan tillhör alltid en ansvarsgrupp och varje grupp har en ansvarspedagog. Ansvarspedagogen är ansvarig för utvecklingssamtal och av elevernas IUP (Individuell utvecklingsplan) och är den huvudsakliga kontaktpersonen för er i hemmet. Ansvarspedagogens roll i grundskolan är även att driva, utveckla och följa upp ditt barns individuella utveckling. Som förälder har du tät kontakt med ansvarspedagogen. Ditt barn har även en ansvarspedagog på fritids som har ett huvudansvar för de sociala delarna och som tillsammans med ansvarspedagogen från skolan kan ge er en helhetsbild av elevens situation i skolan.

Ansvarsgrupp

Ansvarsgrupperna och undervisningsgrupperna består av elever från samma årskurs. Ansvarsgruppen inleder varje dag tillsammans i den dagliga samlingen och fortsätter sedan med ämnesundervisning.

Daglig samling

Vi startar dagen med en gemensam samling. Alla elever börjar kl. 08.30 varje dag och samlas i sin ansvarsgrupp för att ha samling. Syftet med samlingen är att skapa gemenskap och god skolkultur samt att få tid att planera veckan och att ta upp aktuella händelser kopplat till kunskapskraven. Under samlingen finns det även tid för diskussioner och övningar relaterade till vårt gemensamma förhållningssätt och våra ordningsregler.

Sammanhangsstyrd undervisning

I Vittra strävar vi efter att undervisningen sker i ett sammanhang. Det gör vi bland annat genom att fläta samman de olika ämnena i kursplanerna i en så kallad ämnesövergripande undervisning där eleverna får arbeta i olika projekt eller utifrån teman. I projekten arbetar vi åldersblandat med elever från hela arbetslaget.

Läsår i perioder

Inom Vittra har vi delat in läsåret i 6 perioder, varje period följs av en utvecklings- och planeringsdag (UF-dag) då lärare och pedagoger utvärderar föregående period samt planerar och förbereder arbetet i nästa. Ditt barn är ledig från skolan dessa dagar, medan fritidsverksamheten pågår som vanligt (se kalendarium).

Schema

Ditt barns schema finns inlagt i SchoolSoft från skolstart.

Uppstartsperioden

Under den första perioden, Uppstartsperioden, arbetar vi aktivt med att bygga en god kultur på skolan. Värdegrundsarbetet genomförs i olika grupperingar som en naturlig del i undervisningen. Under Uppstartsperioden genomförs även alla utvecklingssamtal samt kartläggningen av nya elevers nuläge i respektive ämne.

Extratimme/ Läxhjälp

Alla elever erbjuds minst en extra lärarledd timme utöver skoltiden. Timmen kan användas som en extra anpassning för elever som behöver mer tid i skolan. Den ska även vara öppen för elever som själva känner att de vill få stöttning av en pedagog för att fördjupa sig eller få stöd i ett eller fler ämnen. Det kan också vara en timme där man får hjälp med läxan av lärarna.

Hög vuxennärvaro

I Vittra tror vi på en nära pedagogisk relation. Den samlade forskningen visar på en ökad trygghet vid vuxennärvaro. Därför är det självklart för oss att det alltid finns någon vuxen med där våra barn och elever är. Det innebär att vuxna är närvarande bland barn och elever även vid rast och lunch.

Hittade du inte vad du letade efter?