SchoolSoft Sätt ditt barn i kö English

Vittra Jakobsberg

Delaktighet och samverkan

Föräldramöten skola samt fritids

Minst ett tillfälle per termin, varav det första ligger under Uppstartsperioden. Vi diskuterar aktuella frågor eller utifrån ett tema.

Elevråd

Representanter för elevråd finns i samtliga arbetslag. Elevrådet träffas flera gånger per termin för att diskutera frågor som eleverna tycker är viktiga. I elevrådet tas även frågor och synpunkter kring skolans mat upp. Elevrådet lägger upp protokoll samt informerar om pågående arbete på SchoolSoft.

Föräldraråd

På skolan /förskolan har vi  ett föräldraråd med ett antal föräldrarepresentanter. För att ingå i rådet ansöker man hos rektor/förskolechef genom att mejla shaadia.lindfors@vittra.se. Rådet ses ett antal gånger per termin och diskuterar verksamhetsövergripande frågor.

Kvalitetsundersökningar

Varje termin genomför vi en kvalitetsundersökning, en enkät till elever åk 4-9,  samtliga föräldrar och medarbetare. Under hösten genomför vi Lilla Kvaliteten och under våren Stora Kvaliteten.Vi använder enkätresultaten till att ständigt förbättra och utveckla vår verksamhet. Resultaten ligger sedan till grund för förskolans och skolans fokusområden och handlingsplan för kommande läsår.

Hittade du inte vad du letade efter?