Med anledning av spridningen av coronaviruset finns riktlinjer och övrig information samlat på AcadeMedias webb. Informationen uppdateras kontinuerligt.
SchoolSoft Sätt ditt barn i kö English

Vittra Jakobsberg

Fritidshem

För oss är det viktigt att barnen upplever att skoldagen hänger ihop. Därför har vi integrerat fritidsverksamheten till en naturlig förlängning av skoldagen och den obligatoriska verksamheten.

Fritids (förskoleklass)

Fritidsverksamheten pågår mellan kl. 06.30-08.30, samt mellan kl. 14.00 -17.30.

Fritids (åk 1 – åk 3)

Fritidsverksamheten pågår mellan kl. 06.30-08.30, samt mellan kl. 14.00 -17.30.

Fritidsklubb (åk 4-6)

Fritidsklubbsverksamheten pågår mellan kl. 14.15 -17.00. Under loven får anmälda Klubben-barn, vara här mellan 09.00-17.00.

Mellanmål

Mellanmål serveras  i matsalen vid skoldagens slut för de barn som går på fritids. För de barn som går på klubben serveras mellanmål efter skoldagens slut.

Förmiddag

När fritids öppnar på morgonen håller vi till inne på förskolan, avdelning Hydrosfären. Där får barnen en lugn och trevlig start på skoldagen där de bland annat kan välja mellan att spela spel, läsa eller pyssla. Kl 07.15 går vi över till Gröna rummet på miniorerna, och fortsätter aktiviteterna tills skolan börjar 08.30.

Eftermiddag

Varje eftermiddag erbjuder vi aktiviteter som barnen själva väljer. Då får barnen göra någonting som de tycker är kul eller ges möjlighet att prova på någonting nytt. Vi tar fram våra aktiviteter i samråd med skolverksamheten, eleverna och fritidsrådet och säkerställer att aktiviteterna är kopplade till målen i läroplanen och har ett tydligt syfte. En stor del av eftermiddagsverksamheten är vi utomhus. Se därför till att ditt barn har kläder efter väder. När barnet går hem från fritidsverksamheten är det viktigt att de prickar av sig i pärmarna och säger hej då till en pedagog.

Hittade du inte vad du letade efter?