Med anledning av spridningen av coronaviruset finns riktlinjer och övrig information samlat på AcadeMedias webb. Informationen uppdateras kontinuerligt.
SchoolSoft Sätt ditt barn i kö English

Vittra Jakobsberg

Uppföljning och dokumentation

Utvecklingssamtal

På förskolan har vi två utvecklingssamtal per läsår. Första samtalet sker på höstterminen. Ansvarspedagog tillsammans med  vårdnadshavare kommer överens om en Utvecklingsplan, individuellt anpassad utifrån barnets intressen och behov.  Vid vårterminens utvecklingssamtal, diskuterar, utvärderar och revideras utvecklingsplanen.

Vittraboken

Vittraboken på förskolan består av två delar. Dels verksamhetslogg i Schoolsoft, där pedagogerna dokumenterar på individ- och gruppnivå. Du som vårdnadshavare tar del av dokumentationen  på Schoolsoft genom att logga in med ditt Bank-Id.
Dels Vittrapärmen som är barnets egen bok. Pärmen blir en del av undervisning i förskolan och en del i lärmiljö för att skapa en röd tråd kring medvetet lärande.

Hittade du inte vad du letade efter?