SchoolSoft Sätt ditt barn i kö English

Vittra Jakobsberg

Den dagliga verksamheten

Lämning och hämtning

Vi följer Järfälla kommuns riktlinjer för öppettider och vår förskola har öppet vardagar mellan kl. 06.30 -17.30. Förskolan öppnar kl. 06.30 och då lämnas samtliga barn på Hydrosfären. Kl. 07.30 går barnen till sin respektive avdelning tillsammans med en pedagog. I slutet av dagen, kl. 16.15–17.00 är hela förskolan tillsammans. Klockan 17.30 stänger verksamheten.

Frukost

Vid behov kan de barn som önskar äta frukost på Hydrosfären kl. 07.30. Hydrosfärens arbetspass börjar klockan 8.00, direkt efter frukost. Atmosfärens barn äter frukost på avdelningen kl. 09.00. Litosfärens barn äter frukost i matsalen kl. 09.00. Vi önskar att du lämnar ditt barn innan kl. 09.00 eller efter kl. 09.45 så att inte lämning sker under frukosten. Atmosfärens och Litosfärens arbetspass börjar kl. 09.45, därför uppmuntrar vi er vårdnadshavare att lämna era barn innan dess.

Ansvarspedagog

Våra barn i förskolan tillhör alltid en ansvarsgrupp och varje grupp har en ansvarspedagog. Ansvarspedagogen är ansvarig för utvecklingssamtal och barnens UP (Utvecklingsplan). Som vårdnadshavare har du tät kontakt med ansvarspedagogen för att följa ditt barns utveckling. En gång per termin har du ett utvecklingssamtal med ditt barns ansvarspedagog för att tillsammans gå igenom barnets utvecklingsplan. Före lunch har vi Vittrasamling. Det betyder att samlingarna anpassas efter barnens intresse och behov.  Barnen ges här möjlighet till reflektion, frågeställningar och analys, samt mycket lek och lärande.

Hittade du inte vad du letade efter?