SchoolSoft Sätt ditt barn i kö

Vittra Jakobsberg

Den dagliga verksamheten

Lämning och hämtning

Vi följer Järfälla kommuns riktlinjer för öppettider och vår förskola har öppet vardagar mellan kl. 06.30 -17.30. Förskolan öppnar kl. 06.30 och då lämnas samtliga barn till Fjärilen. Kl. 07.30 går de barn som hör till Svalan över till sin avdelning tillsammans med en pedagog. I slutet av dagen, kl. 16.15–17.00 är hela förskolan tillsammans. Klockan 17.00, går förskolans barn till Fritids som stänger verksamheten kl. 17.30.

Frukost

Vid behov kan de barn som önskar äta frukost på Fjärilen kl. 07.00. Fjärilens arbetspass börjar klockan 8.00, direkt efter frukost. Svalan äter frukost kl. 09.00. Vi vill att du lämnar ditt barn innan kl. 09.00 eller efter kl. 09.45 så att inte lämning sker under frukosten. Svalans arbetspass börjar kl. 09.45, därför uppmuntrar vi er föräldrar att lämna innan dess.

Ansvarspedagog

Våra barn i förskolan tillhör alltid en ansvarsgrupp och varje grupp har en ansvarspedagog. Ansvarspedagogen är ansvarig för utvecklingssamtal och barnens UP (Utvecklingsplan). Som förälder har du tät kontakt med ansvarspedagogen för att följa ditt barns utveckling. En gång per termin har du ett utvecklingssamtal med ditt barns ansvarspedagog för att tillsammans gå igenom barnets utvecklingsplan. Barnen har samling varje dag tillsammans. Samlingarna anpassas efter barnens intresse, de ges möjlighet till reflektion, frågeställningar och analyser, samt mycket lek och lärande.

Hittade du inte vad du letade efter?