Vittradagen för barn och elever

Idag är det äntligen dags för Vittradagen för våra barn och elever. Genom olika övningar och aktiviteter kommer vi idag att lyfta och fördjupa oss inom två av FN:s Globala mål

En elev och hennes klasskompis står utomhus och håller i var sin rockring

Fokus på hälsa och utbildning

Under Vittradagen för barn och elever kommer fokus att ligga på de globala målen 3 och 4“God hälsa och välbefinnande för alla” och “God utbildning för alla”. Vi kommer att fokusera extra på rörelse, hälsa och inlärning. Genom att öka medvetenheten kring rörelsens och välmåendets koppling till inlärning skapar eleverna också verktyg för sin personliga utveckling. 

Vill du se vad vi gör idag?

Om du vill veta vad vi gör under Vittradagen för barn och elever – kolla in våra sociala medier.