SchoolSoft Sätt ditt barn i kö English

Vittra Jakobsberg

Karriärvägar

Karriär

Inom de närmsta åren kommer det att ske stora pensionsavgångar vilket gör att vi hela tiden rekryterar nya kompetenta medarbetare. Förutom nyanställningar av kompetenta medarbetare satsar vi även stort på interna karriärvägar. Dessa karriärvägar är till för dig som vill fortsätta att utvecklas inom andra arbetsuppgifter eller för dig som helt enkelt vill ta dig an andra utmaningar hos oss. Nedan kan du kortfattat läsa om några av våra spännande karriäralternativ som vi arbetar med idag.

Förste förskollärare

Vill du utöka din yrkesbana och stärka din roll som pedagog kan du söka att bli Försteförskollärare i Vittra. Försteförskolläraren kommer att ha en delad roll, dels i barngrupp och dels som pedagogisk handledare. I rollen som Försteförskollärare ligger ett stort ansvar för den pedagogiska handledningen samt för att bedriva utvecklingsarbete på sin förskola. För att bli Försteförskollärare i Vittra måste du vara behörig förskollärare.

Förstelärare

Regeringen införde karriäruppdrag som förstelärare inom skolan från och med 1 juli 2013. Uppdragen ska göra läraryrket mer attraktivt och leda till en förbättrad undervisning och därmed ökad måluppfyllelse och högre kvalitet. Primärt fokus är den konkreta undervisningen och arbetet med att anpassa undervisningen efter varje barns och elevs förutsättningar, behov och erfarenheter. Uppdraget innebär också att vara en tydlig ledare med förmågan att skapa och upprätthålla goda relationer med elever, medarbetare och föräldrar.

Försteläraren ska med sig själv som gott exempel och med utgångspunkt i vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet, coacha och handleda andra till förbättrade resultat och ökad måluppfyllelse för skolans barn och elever kopplat till skolans kunskaps- och värdegrundsuppdrag enligt styrdokumenten och läroplanerna. Lärare med utvecklingsuppdrag ska huvudsakligen undervisa (minst 50 % av tjänsten ska utgöras av undervisning).

Arbetslagsledare

Alla våra barn och elever ska nå sin fulla potential och utvecklas och lära hos oss. För att vi ska lyckas behövs ett kompetent och professionellt ledarskap. Som arbetslagsledare i Vittra har du en nyckelroll i detta. En arbetsledare i Vittra står med båda fötterna i verksamheten, leder den operativt och ingår samtidigt i enhetens ledningslag. Du har därmed en tydlig ledarroll på hela (förskolan och) skolan som innebär att du som arbetsledare har stort inflytande – kring hur verksamheten bedrivs just nu och hur den ska utvecklas framöver. Som arbetslagsledare leder du laget mot högre måluppfyllelse och förbättrade resultat och tillsammans med förskolechef/rektor leder du det systematiska kvalitetsarbetet och det kollegiala lärandet i laget. Du är en del av enhetens ledning och laget leder du utifrån våra kärnvärden inkluderade, tydliga och ansvarstagande i syfte att skapa ett effektivt team som ser till hela enhetens utveckling.

Rektor/förskolechef

Som rektor behöver du bottna i både det pedagogiska ledarskapet och i chefskapet med ansvar för budget, verksamhet och personal. Med stöd av Vittras systematiska kvalitetsarbete leder du och dina medarbetare eleverna mot ökad måluppfyllelse. Du ansvarar även för arbetet med att tydliggöra och realisera Vittras pedagogiska plattform på din skola. Utöver det ansvarar du för din skolas marknads- och affärsutveckling och du rapporterar till ansvarig verksamhetschef. Du ingår också i Vittras rektorsnätverk, både nationellt och regionalt.

I din roll som rektor/förskolechef hos oss kan du förvänta dig stora utvecklingsmöjligheter så som ledarskapsutveckling, tillgång till kompetensutveckling via Vittrasamordnade utbildningar samt de som anordnas av AcadeMedia Academy. Du har också tillgång till Vittras stab som erbjuder en rad olika specialistfunktioner och har ett nära samarbete med våra rektorer.

Här kan du läsa en artikel om Vittra Vallentunas rektor Elin Möller berättar om hur det är att arbeta som rektor i Vittra.

Byte till en annan Vittraskola

Vittra har idag 23  för- och grundskolor i Sverige. Är du som medarbetare intresserad av att arbeta på en annan enhet för att den ligger närmare hemmet, kommer vi självklart att underlätta den förflyttningen.

Byte inom AcadeMedia-koncernen

Vittra tillhör AcadeMedia som är Nordens största utbildningsföretag. AcadeMedia bedriver verksamhet som sträcker sig hela vägen från förskola till vuxenutbildning – vill du förändra din yrkesbana finns alltså många alternativ att göra det på inom koncernen. Självklart gör vi allt vi kan för att underlätta den övergången också.

Hittade du inte vad du letade efter?