Blogg SchoolSoft Sätt ditt barn i kö

Internationella modersmålsdagen 2018: ”Ju fler språk du talar, desto fler krokar har du att hänga upp dina kunskaper på”

Den 21 februari är det internationella dagen för modersmål. Vi fick en pratstund med Sara Olsson, chef för AcadeMedia Språkcentrum som erbjuder våra skolor både studiehandledning på modersmål och modersmålsundervisning. Från och med nästa läsår är planen att alla våra skolor ska erbjudas fjärrundervisning över hela landet.

Hej Sara! Hur många olika modersmål talas det i våra grundskolor, och vilket är det vanligaste språket som lärarna på AcadeMedia Språkcentrum undervisar i?
– Det finns just nu ett önskemål om undervisning i 57 olika språk, där arabiskan är det största språket. Vi på Språkcentrum erbjuder undervisning i 25 av dessa språk och undervisar för närvarande totalt 410 elever i grundskolan i Stockholmsområdet. Det vanliga är att modersmålsundervisningen sker en timme i veckan utanför normal undervisningstid.

Kan du berätta lite mer om vad Språkcentrum är för något?
– Språkcentrum är en intern organisation inom AcadeMedia som startade som ett pilotprojekt på bland annat på Vittra Kronhusparken läsåret 2016/17. Vi hade då sett i våra egna kartläggningar att vi behövde bli bättre på att följa upp och kvalitetssäkra vårt arbete. Kunde vi få bättre kvalitet och effektivitet genom att ha egen personal? Piloten gick bra och överlag var skolorna väldigt nöjda. När Stockholms stad för ett år sedan beslutade att friskolor från och med läsår 2017/18 skulle sägas upp från kommunens språkcentrum, som tidigare tillhandahållit modersmålslärare och studiehandledning, blev det naturligt att starta AcadeMedia Språkcentrum och dessutom utöka med en avdelning för modersmålsundervisning i Stockholm.

Hur fungerade det tidigare – och vad är den största skillnaden mot i dag?
– Tidigare, innan vi hade vår egen personal, fungerade det nästan som en vikariepool. Då hörde man av sig till kommunen och så kom det en lärare i, låt säga, bulgariska till skolan. Det var lite som gubben i lådan och ingen visste riktigt när läraren skulle vara på plats. I dag ringer rektorerna till oss på AcadeMedia Språkcentrum och så har vi en dialog kring schemat. Vi har kortat kontaktvägarna avsevärt – om skolan är osäker på när modersmålsläraren ska komma kan jag till exempel dra fram schemat på trettio sekunder.

Varför är det viktigt att en elev får undervisning i sitt modersmål?
– Det har ju med identitet att göra, att eleven hittar sig själv och känner sig trygg i att den är en flerspråkig person. Forskningen säger att ju fler språk du talar, desto fler krokar har du att hänga upp dina kunskaper på. Flerspråkighet brukar vara positivt när det gäller kunskapsutvecklingen. En del elever som kommer hit från andra länder har dessutom varit med om mycket. Att då få läsa sitt modersmål gör att man hittar tillbaka till sitt ursprung och värderar det.

Från och med nästa år kommer Språkcentrum att kunna erbjuda våra skolor fjärrundervisning – berätta!
– Ja, tanken är att vi från och med nästa läsår ska erbjuda fjärrundervisning till alla våra grundskolor i hela Sverige. Redan nu har vi en del gymnasieelever som får både studiehandledning och modersmålsundervisning via fjärrundervisning. Det är kul att vi är en organisation som växer! Här måste jag framhäva det fina samarbete som vi har med våra grundskolor. Det är tillsammans som vi har gjort detta möjligt och det är bara tillsammans som vi kommer att kunna fortsätta utvecklas.


Om modersmål i grundskolan
Elever i grundskolan, specialskolan, sameskolan och grundsärskolan, gymnasieskolan och gymnasiesärskolan har om vissa förutsättningar är uppfyllda rätt till modersmålsundervisning. Elever som tillhör någon av de nationella minoriteterna har utökad rätt till modersmålsundervisning. Elever ska erbjudas undervisning i modersmål om en eller båda vårdnadshavarna har annat språk än svenska som modersmål, språket utgör elevens dagliga umgängesspråk i hemmet, och eleven har grundläggande kunskaper i språket.

Källa: Skolverket

Petronella Törnevik

Publicerad 20 februari, 2018

Hittade du inte vad du letade efter?