SchoolSoft STÄLL DITT BARN I KÖ

Välkommen till Vittra Telefonplan

Bild av $rektor

Rektorn har ordet

Jag heter Helena Lindqvist och har varit rektor på Vittra Telefonplan sedan läsårsstarten 2014. Vi arbetar utifrån Vittras pedagogiska plattform med utgångspunkt i varje elevs behov och förmågor. Hos oss får ditt barn en trygg start på sitt lärande och goda kunskaper för framtiden. Vi utmanar dagligen våra elever med nya ord och begrepp i undervisningen för att väcka nyfikenhet och en lust att lära. En viktig uppgift för oss är även att ge en överblick och skapa sammanhang för våra elever i vardagen, samt mellan olika ämneskunskaper. Vittra Telefonplan, är en generös plats för alla som vill lära. All personal som arbetar på skolan, oavsett uppdrag, samlas kring de gemensamma kunskapsmålen enligt läroplanen Lgr-11 och arbetar tillsammans.

Som rektor är jag stolt över vår fina gemenskap på skolan. Grunden till den ligger i att vi tillsammans med eleverna arbetar fram gemensamma ordningsregler och att vi reflekterar över hur vi är mot varandra. Allt för att skapa en så trygg miljö som möjligt. Hos oss får eleverna träna på att ta ansvar, visa hänsyn och stå upp för sig själva och för andra. Vi strävar efter att skapa en miljö optimerad för lärande, där elever och vuxna trivs och mår bra.

Helena Lindqvist
Rektor

nyheter från vittra

Hittade du inte vad du letade efter?